خشی بر سیخ بخاری ویتگنشتاین

استاندارد

اشاره :
آنچه می خوانید گزارشی ست آزاد از کتاب ( ویتگنشتاین ، پوپر و ماجرای سیخ بخاری ) نوشته ی دیوید ادموندز و جان آیدینو ، ترجمه ی حسن کامشاد ، منتشر شده توسط انتشارات طرح نو سال ۱۳۸۳

به خواندن ادامه دهید