وب سایت شخصی مسعود دیانی

طلبگی با برند دوو، امامزادگی با برند اسنوا و پتروشیمی رجال

خرداد ۰۵ ۱۳۹۵

 

بسم الله

بنیاد خیریه ی آلا، وابسته به گروه صنعتی انتخاب، در پایگاه اینترنتی اش از یک مدرسه ی علمیه، یک امامزاده و یک مؤسسه ی تربیت مبلغ مذهبی با عنوان مراکز تابعه نام برده است. مراکز تابعه واژه ی زهرداری است. در قاموس نسل ما که با آرمان ها و شعارهایی همچون استقلال حوزه و نهاد دین از دو گانه ی قدرت و ثروت قد کشیدیم همراهی این دو گانه با نهاد دین یادآور سه گانه ی زر و زور و تزویر بوده و هست. برای نسل ما که با شعارهای و آرمانهای دهه ی شصت و هفتاد و ادعاهای دهه ی هشتاد خیلی سخت است که زینبیه ی اصفهان، مدرسه ی علمیه ی خاتم الاوصیاء قم و جامعه المرتضی  مراکز تابعه ی خیریه ی یک بنگاه اقتصادی باشند و نام و نانشان به نام و نان برندهایی همچون دوو و اسنوا و حایر و هلدینگ صنایع فولاد و هلدینگ ساختمان و گردشگری بسته و وابسته باشد. سخت است  اما این هم هست که این نسل به غبارگرفتگی آرمان هایش و پوچ درآمدن گل شعارهای رسمی و غیر رسمی زمانه اش عادت کرده است. اما به ندیدن و نفهمیدن نه.

خیریه های امروزی سرمایه گذاری اند نه هزینه. همچون تبلیغات. منطق سرمایه داری به مثابه پدیده ای مدرن با منطق بازارهای سنتی متفاوت است. تبلیغات تا آخرین دلار، شعار سرمایه داری معاصر است. در همین نگاه است که فعالیت های خیریه هم معنایی متفاوت از عمل خیر دنیای سنت پیدا می کنند. بر اهالی فن واضح و مبرهن است که یک بنگاه اقتصادی بدون پایگاه دینی، اجتماعی و سیاسی نمی تواند دوام پیدا کند و توفیقی کسب کند. عوامل تعیین کننده در پیروزی و شکست جنگ بازار در نهاد دین، نهادهای اجتماعی و قدرت های سیاسی کرسی دارند و بی توجهی یا کم توجهی به این کرسی ها، موریانه ای است که پایه های کرسی سرمایه داران را خواهد جوید. البته ادب، آداب دارد. پاکت بعد از منبر یک روحانی را باید با آداب، در خلوت و با احترام تقدیم او کرد. بنیادهای خیریه امروز برای رعایت این آداب شکل گرفته اند. تفاوت تازه به دوران رسیدگانی همچون شهرام جزایری و بابک زنجانی که نیامده رفتنی شدند با دیگران که ما می رویم و می آییم و آنها همچنان که هستند، هستند در همین ادب ها و آداب هاست. وگرنه شهرام جزایری درست فهمیده بود که باید با نهاد دین نسبتی پیدا کند و بابک زنجانی درست فهمیده بود که کارتل بزرگ اقتصادی شدن بی لطف و عنایت نهاد قدرت امکان پذیر نیست. در این میان اگر بخشی از هزینه ی فعالیت های خیریه از مالیات تأمین شود که یک تیر است و چند نشان. روغن ریخته نذر امام‌زاده.

با این همه سخن در عیب جویی از فعالیت های خیریه بنگاه های اقتصادی نیست. من هیچ گاه جمله ی آن مدیر خیریه ی آمریکایی را فراموش نمی کنم که در نقد سیستم اخلاقی و شناختی مردم کشورش می گفت: « ما از این که کسی از طریق کمک به مردم ثروت به دست بیاورد ناراحت می شویم و بر می آشوبیم اما این واکنش را به کسانی که بدون کمک به مردم ( و من اضافه می کنم در بسیاری موارد با آسیب رساندن به مردم) به دست می آورند نشان نمی دهیم.» من با کارکردها و فلسفه ی خیریه های مدرن مشکلی ندارم. در نگاه من صاحبان گروه صنعتی انتخاب که این کارکردها و منافع را از طریق مراکز مددکاری و کمک به بیماران سرطانی به دست می آورند بر کسانی که همین منافع را از طریق سرمایه گذاری در فوتبال و ستاره بازی در می آورند شرف دارند. خداوند همه ی ما را هدایت کناد.

سخن در ارزان فروشی محصولات دینی توسط متولیان آن است. متولیانی که متاسفانه در این حوزه نیز همچون بسیاری از حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دیگر فهم دقیقی از واقعیات ندارند . این کم فهمی به ارزان فروشی و مفت فروشی منجر شده که هیچ، آهسته آهسته بساط قدرت و مرجعیت اجتماعی تضعیف شده ی حضرات را نیز جمع خواهد کرد. آقایانی که این گونه با بنگاه های اقتصادی آب و گاو را یکی کرده اند آب زیر خود انداخته اند. هر چند این نیز هست که ضعیف شدگی امروزین آنها را به این ورطه کشانده است.

نهاد دین (به صورت خاص حوزه) هیچ گاه مستقل از نهاد بازار نبوده است. بازار همواره بازوی نهاد دین بوده و دین حمایت کننده ی نهاد بازار . مرجع تقلید بی خمس و کمک های مالی مردم عادی و بازاریان  به عالمی دینی در گوشه ی مسجد و محراب و مدرسه تبدیل می شود. بماند که بی کمک مردم و بازار نه مسجدی در کار است و نه مدرسه ای. هم مدرسه خرج دارد و هم مسجد. شهریه ای که من طلبه در همه ی سال های طلبگی ام گرفته ام از خرده خمس های مردم عادی و کلان خمس های بازاریان بزرگ تأمین شده است. ساختمان مدرسه هایی که در آن درس خوانده ام و چهار دیوار حجره هایی که در آن نفس زده ام و حقوق اساتیدی که از محضرشان آموخته ام و غذاهایی که ظهر و شب با کیفیت و بی کیفیت خورده ام، همه از همین راه تأمین شده اند اگرچه در این سال ها بوی نفت نیز در برخی موارد استشمام می شود. این نسبت امر غریبی نبوده و نیست. پوشیده و پنهان هم نبوده و نیست. اما معانی پنهان و آشکار فرهنگی اش متفاوت با آن چیزی است که امروز در حال رخ دادن است.

در عالم واقع شهریه ی ما هم از بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک تأمین شده و می شود. اما مرجعیت در این میان نقشی بازی می کرد که ما شهریه را به عنوان پول امام زمان دریافت می کردیم. واژه ی دستمالی شده ای که بعدها حتی یارانه های نفتی  را نیز شامل شد. چه عیب دارد؟ همه ی عالم متعلق به حضرت است. نیست؟ بگذریم. نقشی که مرجیعت در این میان بازی می کرد استقلال حوزه را تا حدی تأمین می کرد. می گویم تا حدی و پیچیدگی های پنهان این رابطه را مد نظر دارم. با این همه ما شهریه مان را از مرجع گرفتیم. امروز هم با جسارت و صراحت مقابل هرکسی که مدعی شود ما از پول خمس او گردن کلفت کرده ایم و پروار شده ایم می ایستیم و نشانی بیت مرجع را کف دستش می گذاریم. امروز اما صاحبان بنگاه های اقتصادی با فهمی که از ضعیف شدگی نهاد مرجعیت پیدا کرده اند خود مستقیما وارد این بازی شده اند. با نام و نشان و برند. این تفاوت ماجراست. من در سال های طلبگی ام هرگز نفهمیدم پول شهریه و هزینه ی تحصیلم  به صورت مشخص از کجا و چگونه به دست مرجع رسید. طلبه ی مدرسه ی علیمه ی خاتم الاوصیاء اما چگونه فراموش می کند که نان‌خور فروش محصولات دوو و اسنوا و حایر و هلدینگ های اقتصادی فلان و بهمان است؟ و چگونه حاضر است پای سخنرانی  مدیر این بنگاه اقتصادی بنشیند و او برایش از باید ها و نبایدهای طلبگی سخن بگوید؟

صاحبان بنگاه های اقتصادی امروز رؤیاهای بزرگی در سر دارند. آنها دانشگاه تأسیس کرده اند. دبیرستان و مدرسه های کوچک و بزرگ دارند. بنیادهای خیریه دارند. امامزاده دارند. بله. امامزاده. در شهر ما اصفهان رقبای اقتصادی امامزاده های انحصاری خود را دارند. گروه انتخاب یک جور، مجتمع پتروشیمی رجال و ظریف مصوری ها یک جور. یکی امامزاده زینبیه ی اصفهان را در دست گرفته است و دیگری امامزاده جعفر کنار فرودگاه اصفهان را. جالب آنکه هر دو هم با یک شاخه از روحانیت رفیق گرمابه و گلستان شده اند و جای تعجب نیست که هر دو  در اداره ی این امامزاده از شیوه های یکسانی بهره می برند. مردم شهر هم صاحب و متولی اقتصادی هر امامزاده را می شناسند و هم روحانیون مرتبط با بنگاه داران را. وقتی می شود با پول دانشگاه و مدرسه و مسجد و امامزاده داشت چرا مدرسه ی علمیه و حوزه نداشت ؟

بازار دین بازاری ارزان اما سودآور است. با اندک هزینه ای می توان سودهای سرشار برد. کسب اعتبار و قدرت و شهرت و تضمین سرمایه و بازار هدف در ازای هزینه ی آب و برق و گاز و کاشی کاری یک امامزاده و حق القدم امام جماعتش و احتمالا فهرستی از هزینه های دیگر که متولیان به موقع در مقابل علما می گذارند و از توجه و اهتمامشان به امور دینی و فرهنگی سخن می گویند. اما از هزار و یک سودی که از این ره گذر به دست می آورند سخن نمی گویند.

صاحبان گروه صنعتی انتخاب نمی توانند در دفتر هلدینگ هایشان با رییس مجلس و امام جمعه و استاندار و نماینده ی خبرگان و نماینده ی مجلس و معاون صدا و سیما و مدیر حوزه های علمیه قرار ملاقات بگذارند. عیب است. حرف تویش در می آید. آقایان ملاحظات خاص خودشان را دارند. نباید انگ بخورند. مردم چه می گویند؟ خب یک امامزاده داشتن، یک مدرسه ی علمیه داشتن، یک مؤسسه ی تبلیغ دینی داشتن خیلی از این ها را پوشش می دهد. می گویید نه؟ کمی در پایگاه اینترنتی مدرسه ی خاتم الاوصیا و آستانه ی زینبیه و بنیاد خیریه ی آلا پرسه بزنید.

آقایان علما! حضرات اوقاف! و همه ی کسان. اگر قرار به فروش دین است لااقل ارزان نفروشید. قیمت دین  در جامعه ی ایران خیلی بیشتر از این حرف هاست. اگر قرار به فروش است اول باشگاه های آبی و سرخ ورزشی را بفروشید بعد دین را. دوستی داشتم که از یک کشور آفریقایی بازگشته بود. می گفت آنجا با پول می شد هرکسی را بخواهی ببینی. ملاقات فرماندار در حد میلیون خرج داشت و ملاقات رییس جمهور در حد ده ها میلیون. قیمت بازار دین اینی نیست که می فروشید . این صورت حساب ها پول چند دقیقه تبلیغ بازرگانی در برنامه ی تلویزیونی خندوانه هم نمی شود. حالا که قرار است بفروشید ارزان نفروشید. این کاری که سرمایه دارن با روحانیت و دین می کنند با آب حمام دوست گرفتن است. همین

بدون پیغام

آنکه گفت حقیقت، آنکه گفت مجاز

تیر ۱۰ ۱۳۹۴

قبل از خواندن: 

۱) در خبرها خواندم در شبکه های اجتماعی کمپینی به نام تقوا در دنیای مجازی تشکیل شده است. یادم آمد که وقتی این متن را با موضوع تقوا در دنیای مجازی برای جایی نوشته ام. 
۲) من برای نوشتن این متن پول گرفته ام و کلا این گونه حرف ها بزرگ تر از دهان من است. همین.  

بسم الله الرحمن الرحیم

اول: آنکه گفت حقیقت و مجاز، حقیقت دیگری جز آنچه ما می‌پنداریم را قصد کرده بود و مجاز دیگری غیر آنچه ما مجاز می‌پنداریم. حقیقتِ حقیقت از نگاه او آن  بود که یکی بود و هیچ نبود جز او، وحده لا اله الّا هو. جز وجه ذوالجلال او بود که نبود و مجاز بود. بعدها بود که مجازی‌ها برای خود حقیقتی قائل شدند. دنیایشان را جدی گرفتند و همان  مجاز محض را به حقیقی و مجازی تقسیم کردند. خورشید را به فراموشی سپردند و برای سایه‌ها اصالت قائل شدند و ما فریب واژه‌ها و سایه‌ها را خوردیم. دنیای حقیقی دنیای خورشیدی او بود و دنیای مجازی عالم سایه‌های وهم آلود ما. آنکه می‌گفت از کویر مجاز به خنکای حقیقت کوچ کنید از هجرت الی الله می‌گفت که ” انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم “.

دوم: آنکه گفت عالم محضر خداست با عینک‌های ما عالم را تکه تکه نکرده بود. او  همه‌ی همه‌ی عالم را می‌گفت. آفاقش را و انفسش را. ازلش را و ابدش را، زمینش را و آسمانش را، غیبش را و شهادتش را، پنهانش و پیدایش را، ما تبدون اش را و ما تکتمون اش را. و آنچه ما حقیقی نامش می‌دهیم و آنچه مجازی صدایش می‌کنیم را. و همو که گفت در محضر خدا معصیت نکنید منظورش این بود که در محضر خدا معصیت نکنید.

سوم: آنکه گفت تقوا، تقوا را برای همیشه و همه جا می‌خواست و آنکه گفت نفس، نفس را در همه جا می‌گفت و آنکه از خطر شیطان گفت از خطر شیطان در همه جا گفت. همه جا بی آنکه لحنش در گذر از دنیای حقیقی – به قول ما – به سوی دنیای مجازی – به قول ما – تغییر کرده باشد. گفت اتقوا الله و رعایت تقوای الهی را در مجازپنداری های ما هم می‌خواست. گفت مراقب هوای نفس باشید که ان النفس لأمّاره بالسّوء و دلش می‌خواست در آوردگاه های امروز زندگی  نیز تازیانه‌ی تقوا بر گرده‌ی نفس رام نشده نشسته باشد و مهارش در دست گرفته شده باشد.

آنکه گفت گناه، همه‌ی گناهان را می‌گفت. اگر دروغ را گناه می‌دانست فرقی میان دنیای حقیق و مجازی نمی‌گذاشت، اگر تهمت زدن و تهمت شنیدن را حرام خوانده بود فرقی میان حقیقی و مجازی‌اش نگذاشته بود. اگر از تیرهای شیطان ما را بر حذر می‌داشت نگران چشم‌هایی که در مقابل دنیای مجاز پنداشته در تیررس کمان داران شیطان قرار داشتند هم بود. او فریب واژه‌ها و سایه‌ها را نخورده بود.

چهارم: آنکه گفت مباد که گناه در نظرتان کوچک جلوه کند دلش برای دنیایی می‌تپید که گناهان در آن کوچک جلوه می‌کردند و ما به بهانه‌ی مجازی بودنش انبوه گناهانی که با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کردیم را به هیچ می‌گرفتیم. و آنکه گفت مبادا گناه برایتان عادی جلوه کند دلش برای روزگاری می‌تپید که دل ما برای دوری از گناه نمی‌تپید. او ساحتی را می‌دید که ما از شدت رواج و معمولی بودن گناه از اساس در گناه بودن گناه شک کنیم و به آن خو بگیریم و عادت کنیم.

پنجم: آنکه گفت از گناه بپرهیزید می‌گفت از همه‌ی گناهان بپرهیزید. او گناه را فقط در تماشای صحنه ای شهوت آلود خلاصه نکرده بود آن چنان که ما خلاصه کردیم. او غیبت کردن و غیبت شنیدن را گناهی عظیم و نابخشودنی می‌دانست و می‌دانست که در دنیایی که ما مجازی‌اش خوانده‌ایم چقدر غیبت بر زبان آورده می‌شود و چقدر غیبت شنیده می‌شود. او آبروی انسان‌ها را ناموس خود می‌دانست و می‌دانست که در دنیای مجازی ما چقدر به ناموس الهی تعرض خواهد شد. او بر زبان آوردن و نشر آنچه نمی‌دانیم را گناه می‌دانست و می‌دانست در دنیای مجازی پنداشته‌ی ما چه حرف‌ها که ما میان هزارن و بیشتر نفر اشاعه می‌دهیم بی آنکه از راست و دروغش پرس و جو کرده باشیم.

آنکه خود را ستار می‌دانست و پرده برداشتن از لغزش‌های دیگران را تعرض به ستاریت و پرده پوشی خودش می‌دانست می‌دانست که در دنیای مجازی ما چه آبروهای عزیزی که بر زمین ریخته خواهد شد و چه حریم‌های محترمی که شکسته خواهد شد و چه خبط‌هایی که می‌بایست نادیده گرفته می‌شدند اما در دنیای مجازی ما جار زده می‌شدند و چه کوس های رسوایی کسان که فریاد بر داشته می‌شدند. آنکه گفت همدیگر را به تقوای الهی فرا بخوانید می‌دانست که روزگاری در دنیای مجازی ما دعوت به گناه یک فضیلت پنداشته می‌شود.

ششم: آنکه می‌گفت از لغو بپرهیزید که نشانه‌ی آنانکه مرا دوست دارند و من نیز آنان را دوست دارم آنست که از لغو دوری می‌کنند چنان که نشانه‌ی بهشت من آنست که از لغو در آن خبری نیست، پرهیز از لغو را همیشه و همه جا دوست داشت. او لغو را بیهودگی و دوری از یاد الهی می‌دانست و می‌دانست که ما در دنیای مجازی پنداشته شده مان چقدر با لغو و بیهودگی دست و پنجه نرم می‌کنیم، چقدر حرف بیهوده و لغو می‌زنیم، چقدر حرف بیهوده و لغو می‌شنویم، چقدر بیهوده و لغو می‌بینیم و چقدر لغو و بیهوده نفس می‌کشیم.

هفتم: آنکه گفت الفرصه تمرّ مرّ السحاب و از گذرانی لحظه‌ها و فرصت‌های عمر آدمی در دل تند بادها و توفان‌های روزگار سخن می‌گفت نگران ابرهای عمر و فرصتی که در پای دنیای مجازی هبا و هدر می‌شوند هم بود و آنکه گفت در اولین شب خفتن در قبر به جد از ما خواهد پرسید که عمرک فیما افنیت، عمرت را در چه و با چه و چگونه گذراندی لحظه‌های هبا و هدر کردن عمر در دنیای مجازی را هم عمر می‌دانست و وعده داد که از آن‌ها بازخواست می‌کند.آنکه گفت ذره ذره همه چیز را محاسبه می‌کند و مثقال مثقال همه چیز را به میزانش می‌آورد حواسش به ذره ذره و مثقال مثقال حرکات و سکنات ما در دنیای مجازی پنداشته شده مان هم بود.

هشتم: آنکه گفت دوری از یاد خدا نکبت و ملالت و کسالت است دلش می‌خواست کسی جایی کنار حرف‌های سایه‌ها که افسردگی‌ها و بی رغبتی‌های ما از پس سر و کله زدن با دنیای مجازی را نتیجه‌ی کم تحرکی و سکون بیش از حد یا زل زدن‌ها و خیره شدن‌های خارج از قاعده می‌دانند بگوید این همه‌ی ماجرا نیست. آنکه گفت “و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا” هرچه انتظار می‌کشید درهای و هوی دنیای مجازی کمتر ذکر خود می‌شنید و چقدر دوست داشت که در همان دنیای مجازی انسان‌ها باران ذکر او باریدن بگیرد تا از پسش رنگین کمان آرامش و اطمینان قلب‌ها طلوع کند. آنکه گفت الا بذکر الله تطمئن القلوب فرقی میان ذکر خدا در کجا و چگونه اش نگذاشته بود.

نهم: آنکه گفت تقوا برکت به بار می‌آورد تقوا در دنیای مجازی را هم گفت. آنکه یوسف را به خاطر یاد خدا و گریختن از هوای نفس و شیطان در دربار مصریان عزیز عالم کرد دلش برای یوسف‌های دیگر هم تنگ می‌شد. آنکه گفت آغوشش به سمت توبه کنندگان باز باز است در دروازه‌های دنیای مجازی هم آغوش گشود و فرار از چنگ مکر زلیخا آباد دنیای مجازی را همسان فرار از چنگ زلیخای مصریان عزیز می‌پنداشت. آنکه گفت «و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب » روزگاری را هم می‌دید که تقوای او در شرایطی رعایت می‌شود که برای رعایت کنندگان مجال همه جور گناه و خطا فراهم است اما ذکر و یاد او به همه‌ی گناهان پشت پا می زند. آنکه گفت مثنی و فردی برای خدا قیام کنید و خواننده و دعوت کننده به سمت خدا باشید قیام و دعوت برای خدا را همیشه و همه جا دوست داشت. و آنکه دلش طهارت عالم را می‌خواست طهارت عالم مجازی را هم می‌خواست و آنکه خدا بود خدای همه جا بود.

همین

بدون پیغام

قصه وبلاگ نویسی من

اسفند ۲۰ ۱۳۹۳

قبل از خواندن: میثم و ساما مرا به چالش قصه ی وبلاگ نویسی دعوت کرده اند. دعوتشان را اجابت می کنم چون دوستشان دارم. همین.

عاشق شدم. سال هشتاد و سه بود. آخرین روزهای شهریور بود. من طلبه بودم. مهر که می رسید پایه چهارم حوزه را شروع می کردم. این یعنی میان آخرین روزهای شهریور و اولین روزهای ماه مهر یک عمر گذشت. عمری که طولش از دو حرف تجاوز نمی کرد. نون و ها.

معشوقه ام دختری تهرانی بود. از خانواده ای سرشناس. پدرش اهل هنر و فرهنگ و سیاست و رسانه و همه ی چیزهایی بود که آن روزها دوستش داشتم. خودش را هم دوست داشتم. این ها بهانه شدند  و پایم را در کسوت خواهان به حریم خانه اش کشید و آن موقع بود که فهمیدم دخترش را بیش از همه ی این ها دوست دارم.

عاشقی یعنی زمین خوردگی. یعنی احساس ضعف و درماندگی، یعنی بیچارگی، پسر پادشاه که نه، خود پادشاه هم که باشی و عاشق دختر یکی از رعیت های دهاتی ات شوی در می مانی، خرد می شوی و در آینه خودت را کم و کم و کم تر می بینی. حالا حسابش را بکن یک بچه شهرستانی یک لا قبا عاشق یک دختر تهرانی قبا در قبا در قبا شده بود. آن روزها او همه ی همه ی  خوبی های دنیا را داشت و من فقط کوچه باغ های دماوند را داشتم و شاعری را و خیال را و خدا را .

اولین دیدارمان در یک کافه بود. میدان پونک، اسمش بوستان بود. این قدر یادم هست که او آب پرتقال خورد و من قهوه. این را هم یادم هست که چهل هزار تومان از حسین احمدی قرض کرده بودم تا در کافه های تهران کم نیاورم. شهریه ام آن روزها حوالی بیست هزار تومان بود و تا آن روز حتی یک ریال هم از  هیچ کار نکرده ای در نیاورده بودم. شعر را داشتم و شعار را و خیال را و خدا را. برایش شعر خواندم و منتظر ماندم دیوانه شود و یک دو روز بعد که مبعث می شد عقد بخوانیم. شب شهادت امام موسی کاظم بود. رجب بود. یادم هست شب رفتم خانه آسید علی گلپایگانی. روضه بود. یک دل سیر گریه کردم.

برایش عرفان سوخته را خواندم. از سر رسیدی ورق ورق شده با جلدی آبی و زشت. تازه سروده بودمش و دوستش داشتم؛ خون می خوریم، خون، خون، خون ریخته/ نان می خوریم، نان، نان، نان سوخته/ از قیل و قال مدرسه ها حاصلی نشد/ زانو زدیم محضر عرفان سوخته. برگ های برنده اما همیشه در دست معشوق هاست. تک خال ها. او برگ برنده ای داشت که باز هم نشان می داد ما کجا و آستان دختران تهران. او «وبلاگ» داشت در روزگاری که من حتی «ایمیل» هم نداشتم.

نمی دانستم دنیا عوض شده. در کوچه باغ های دماوند و حجره های مدرسه اش که گوشه ای از بهشت بود مانده بودم و نمی دانستم تهرانی ها تا کجاها پیش رفته اند. آن دو حرفی سخت و تلخ را که شنیدم برایش  شعر گفتم و نامه نوشتم؛ آخرین روزهای شهریور، من و تو، بوستان پر از آدم، آخرین روزهای شهریور یک نه ی تلخ، بی قراری، غم… ایمیل که نداشتم. گذاشتم توی یک پاکت بزرگ و بردم دفتر پدرش. نامه ی دوم را بردم اداره پست. نامه ی سوم را هم پست کردم.

اداره ی پست دماوند در سینه کش خیابانی بود که از میدان هفده شهریور رو به دالان بهشت می رفت. آن روزها تنها کافی نت دماوند توی میدان هفده شهریور بود. پله های بلند و نفس گیرش یادم هست. حتی یادم هست که پشت کدام سیستم، رو به کدام دیوار نشستم. و یادم هست اولین روزهای پاییز چقدر ناگهان سرد شد و من یخ زدم وقتی آدرس را حرف به حرف با وسواس نوشتم و حتی دات کام را هم دانه دانه تایپ کردم. ناگهان صفحه آمیزه ای از بنفش و سفید و یاسی و صورتی شد و من با وبلاگ آشنا شدم.

او وبلاگ داشت. وبلاگش طراحی دخترانه و دلنشین داشت. توی وبلاگش کلی حرف زده بود. از سفرهایی که رفته بود و من نرفته بودم. از کارهایی که کرده بود و من نکرده بودم. او حتی یک جایی نوشته بود دندان پزشکی رفته و من به او حسادت می کردم که دندان پزشکی رفته. او حتی جایی نوشته بود جمکران رفته و من فکر می کردم در تمام عمرم جمکران نرفته ام. او حتی روزی رفته بود کنار زاینده رود و فال زده بود و من فکر می کردم هیچ وقت کنار زاینده رود نرفته ام. از همه ی این ها مهم تر، از همه ی این ها بدتر، از همه ی این ها سنگین تر و تلخ تر، او کلی دوست و رفیق داشت در دنیایی به نام وبلاگستان که او برای آنها پیام می گذاشت و آنها برای او. آنقدر که گاه از هشتاد هم پیام ها بالاتر می رفت. و نزار بود که می خواند: همه ی آنهایی که تو را می شناسند، لعنت به همه ی آنهایی که تو را می شناسند.

این شد که من هم وبلاگ ساختم. وبلاگ ساختن ایمیل می خواست و حالا یادم نمی آید چرا نتوانستم خودم ایمیل بسازم برای خودم. چرا آن شب تلفنی از احمد ذوعلم خواستم برای آن ایمیل مسخره و هزار حرفی را بسازد و رمزش را بگذارد یک دو سه یک دو سه . رمزی که تا ده سال بعد هیچ تغییری نکرد و من مهم ترین ایمیل هایم را با همان رمز فرستادم و بعدها فیس بوکم را با همان رمز فعال کردم. یعنی این قدر ناتوان و نادان بودم؟! این قدرش یادم نمی آید.

قصه ی من این بود. من وبلاگ زدم که با او حرف بزنم. طلاب خیابانی را که با امین و یوحنا و فرهاد نوشتیم و خون و دلقک را. وبلاگ نوشتم که او مرا ببیند، شعرهایم را بخواند، قد کشیدنم را لمس کند. بفهمد که چقدر دوستش دارم. شعرهایم را داغ داغ مزه کند و شاید، شاید، شاید، وقتی چیزی برایم بنویسد.  کسی چه می داند تنها پیامش را چند هزار بار خواندم و نشانه شناسی کردم و خواندم و از نو نوشتم . پای دیگران را هم که به وبلاگ کشیدم تا بخوانندم برای آن بود که ببیند دیگران برایم دست می زنند و من هم می توانم برای خودم کسی باشم.

سال ها گذشت. یک دهه از آن روز سرد پاییزی. از آن پله های بلند و نفس گیر.  از آن شورها و هیاهوها. وبلاگستان برای من به شهری متروک و خالی شبیه شده. خون و دلقک فیلتر شد. خاکستر شد و فراموش شد. آخرین پست وبلاگ او هم سال هاست که خاک می خورد. هیچ کس سراغ آنجا را نمی گیرد. اما  من هنوز و هر روز طبق یک عادت قدیمی می خوانمش. انگار چیزی جا گذاشته باشم.  همه فراموشش کرده اند. از هیچ کدام از آن لعنتی ها خبری نیست. آخرین پستش دوازده پیام دارد و هر دوازده تا را من گذاشته ام: بنویسید. همین.

۳۵ پیغام

هجرت

شهریور ۲۲ ۱۳۹۲

به علی عزیز

به بهانه ی هجرتش

همین

آخرین روزهای شهریور، یک نفر رفت جای دور تری

یک نفر ماند، در دلش این بود: کاشکی با خودت مرا ببری

ای هم اندیش، هم نشین، همدل، هم قدم، هم صدا، هم آوازم

هم سفر نیستم چرا با تو!؟ به گناه شکسته بال و پری

می روی، من غریب خواهم شد، غربت در وطن که می فهمی!؟
زیر سقف نمور خانه ی خویش، ما کشیدیم رنج دربدری

می روی و خودت نمی دانی، بی تو این خانواده- حرفم را-

می خورم- می روی- خودت یک روز، پدری می شوی که با پسری

کوه می رفت و گفت و گو می کرد، عشق می کرد و های و هو می کرد

می روی و خودت نمی دانی، چه گذشته است بر چنین پدری

.

همه دارند می روند علی، دوستانم، برادرانم، آه….

– اعتباری نمانده- گفتند و کوچ کردند جای معتبری

همه ی شهرهای این دنیا، از خیابان، شب و سکوت و پرند

وعده گاه همیشه هامان شب، من همانم که با دو چشم تری –

یکی از عصرهای پاییزی، می روم با مجید جایی دنج
پک به پک داغ می کنم خود را، زیر سرمای فصل خون جگری

شهریور پاییزی ۹۲

قم

۱۰ پیغام

دین و سبک زندگی

اردیبهشت ۱۲ ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

از سبک زندگی دینی که سخن به میان می‌آوریم، کاملاً محتمل است به همه‌ی دعواها ، مباحث و نزاع‌هایی که دهه‌ها، بلکه قرن‌ها پیرامون دین و نسبت آن با زندگی بشری صورت گرفته است اشاره داشته باشیم؛ مباحثی جذاب، دامنه دار، بحث برانگیز، پر افت و خیز و گاه حتی شورانگیز. بعید است از کیک قطور تاریخ تمدن بشری بتوان قاچی برداشت که در آن نسبت دین و زندگی انسانی از مواد اصلی آن تکه از کیک نباشد. در میان این تکه‌ها و قاچ‌های تمدنی و فرهنگی هر گاه که زندگی انسانی اهمیت و اصالت بیشتری یافته باشد پرسش از این نسبت نیز حساس‌تر و پر رنگ‌تر شده است. این قدر هست که در افق زندگی، نه دین باوران و نه دین ناباوران، هیچ گاه نتوانسته‌اند دین و نقش‌ها و کارکردهایش در زندگی انسانی را نادیده بگیرند. حضور دین در صحنه‌ی زندگی ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر از این حرف‌هاست.

بی شک از منظر دین باوران نقش و کارکرد اصلی دین در این زمینه در ارائه‌ی سبک یا سبک‌های زندگی خلاصه نمی‌شود. دین ارمغانی فراتر از این برای زندگی‌های انسانی در کوله بار خود دارد. معنا بخشی به زندگی برگ برنده ایست که دین باوران در مواجهه با جریانات رقیب به آن دل‌خوش هستند. در این نگاه دین و تمسک به آموزه های آن و مدد جستن از وحی الهی تنها نسخه‌ی نجات بخش بشر برای برون رفت از ورطه‌ی اضطراب و افسردگی و بار یافتن به ساحل امن و امید و آرامش محسوب می‌شود. آن هم در زمانه ای که غبار یأس و نا امیدی و احساس بی معنایی بر آینه‌ی فکرت آدمیان نشسته و اضطراب و دل نگرانی آمیخته با حس زجرآور ترس و تردید و پوچ انگاری در همه جا سایه گسترانیده است.

این به آن معنا نیست که در این عرصه دین رقیبی پیش روی خود نمی‌بیند. در جبهه‌ی روبرو نیز مدعیانی وجود دارند. از علم گرایی گرفته تا معنویت‌های غیر دینی. در سمت و سوی بی دینان نیز تلاش‌های فراوانی برای معنا بخشی به زندگی در جریان است. این نزاع چه بسا اهمیت و جایگاه تعیین کننده‌ی” زندگی” را حکایت کند.

به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین کار برای تماشاگری که از منظری بیرونی و به قصد انتخاب میان دین و بی دینی به این نزاع و رقابت می‌نگرد، فارغ از ارزیابی مدعیات هستی شناختی دو طرف، ارزیابی زندگی‌هایی باشد که بر اساس این الگوها شکل گرفته و یا خواهند گرفت. انتخاب در گرو پاسخی است که به این پرسش ارائه خواهد شد: کدام الگو و کدام تفکر، زندگی معنادار، با هویت، آرام و سعادتمندی را برای من تضمین می‌کند؟

ارائه‌ی چنین معیاری برای انتخاب میان دین و بی دینی می‌تواند نقدها و تردیدهایی جدی به همراه داشته باشد. منتقدان می‌توانند به حق این پرسش را مطرح کنند که: به چه مجوزی در این معادله زندگی اصل و ثابت پنداشته می‌شود و دین متغیری از آن قلمداد می‌گردد که اگر و فقط اگر معنا و کیفیت زندگی را تضمین کند مقبول می‌افتد؟ چرا معادله برعکس نباشد؟ چرا حقانیت و مقبولیت دین اصل نباشد و زندگی تابعی از آن قرار نگیرد. بی گمان تلقی سنتی از دین به چنین معادله ای بیشتر علاقه‌مند است. این تلقی همچنین می‌تواند ما را به این نکته توجه دهد که مفاهیمی مانند معنا داری، سعادت و خوشبختی و آرامش در هر نظام فکری تعاریف و مصادیق مخصوص به خود را دارد و ناظر بیرونی بی آنکه تعهدی به یکی از این نظام‌ها داده باشد نمی‌تواند از میان آن‌ها یکی را انتخاب کند. این نگرش می‌تواند به درستی تفاوت میان چیستی مفاهیمی همچون سعادت و آرامش در نگاه دینی و غیر دینی را به ما گوشزد کند.

شاید در پاره ای از این موارد حق با منتقدان باشد. با این حال چه بخواهیم و چه نخواهیم انسان جهان امروز دغدغه‌ی زندگی‌اش را دارد. دغدغه‌ی معناداری زندگی‌اش، آرامش زندگی‌اش، خوشبختی و سعادت زندگی‌اش، رضایت‌مندی از زندگی‌اش و بیشتر از همه طراوت و شادابی و تازگی و سرزندگی زندگی‌اش. انسان جهان امروز همه چیز را با خط کش زندگی اندازه می‌گیرد. او در جستجوی نگاه های تازه، افق‌های نو و معناهای بکری است که زندگی‌اش را زیر و رو کنند، از روزمرگی رهایی‌اش دهند، گرد و غبار اضطراب و یأس و پوچی را از شانه‌اش بتکانند و به او شور و انرژی و آرامش هدیه دهند. حتی راز استقبال از بنیادگراترین جریانات تروریستی در جهان را باید در نسخه ای که آنان برای زندگی می‌پیچند و معنایی که در آن و برای آن کشف می‌کنند واکاوی کرد.

انسان جهان امروز کمتر مباحث فلسفی و هستی شناختی را معیاری برای انتخاب شیوه و سبک زندگی خود قرار می‌دهد. او از انبوه انباشته شده‌ی این مباحث به حیرت و سرگردانی مضاعف دچار می‌شود و از آرامش که گم شده‌ی اصلی او در زندگی است دور و دور و دورتر می‌شود. در عین حال دین فلسفه هم نیست که معیار ارزیابی‌اش در کتاب‌های فلسفی و بر اساس قوت و ضعف استدلال‌ها باشد. دین در کنار گزاره های هستی شناسانه ایی که ارائه می‌کند ادعایی است بزرگ که باید در عمل محک بخورد و در صحنه‌ی عینی زندگی سنجیده شود. لاجرم هرچقدر که مدعایات یک دین بزرگ‌تر و سنگین‌تر باشد آزمون سنجش آن دین نیز سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد بود. میان دینی که ادعایش زندگی فردی انسان‌هاست با دینی که مدعیاتی همه جانبه نسبت به حوزه های فردی و اجتماعی دارد تفاوت‌های فراوانی خواهد بود.

دین یک دعوت است. دعوتی که خود را به مردم عرضه می‌کند و آنان را در معرض انتخاب قرار می‌دهد. نسبت میان انسان‌ها و دین همواره نسبت انتخاب است و این انتخاب آن به آن و لحظه به لحظه رخ می‌دهد. در این میان لحظه های تردید و شک و دودلی کم نیستند و نتایج انتخاب‌ها هم در بسیاری موارد علنی نمی‌شود. در موقعیت‌هایی از این دست این پرسش همواره در ذهن دین باوران زنگ خواهد زد که دین با زندگی من و برای زندگی من چه کرده است؟ همان‌گونه که همین پرسش می‌تواند در ذهن دیگران نیز زنگ بزند که دین برای زندگی من و با زندگی من چه می‌تواند بکند؟

از دین که سخن می‌گوییم از چه سخن می‌گوییم؟ کی و کجا می‌توان سبک یک زندگی را چه در حوزه‌ی فردی و چه در حوزه‌ی اجتماعی دینی دانست تا بر اساس آن توانایی دین در خلق یک زندگی دوست داشتنی و یک جامعه‌ی سالم را ارزیابی کرد؟ ساده‌انگارانه‌ترین پاسخ‌ها به این سؤال شناسنامه‌ها را نشانه می‌روند. تصور عامیانه آن است که سبک زندگی‌ها عمدتاً مطابق چیزی است که  مقابل عنوان دین و مذهب در شناسنامه‌ها نوشته می‌شوند.

در نگاهی دیگر دین عبارت است از متن‌ها و گزاره های دینی نظیر متن مقدس، رساله های احکام عملیه و متون اعتقادی و اخلاقی عمومی و همچنین تاریخ دین. سبک زندگی دینی در این تلقی را می‌توان «سبک زندگی استنادی» نامید. هر رفتار و کرداری از فرد باید مستند به این متون باشد و یا دست کم مغایر با آن نباشد. دین در این تلقی همچون گنجینه ای دانسته می‌شود که گنج‌هایی در خود پنهان دارد، دین در این نگاه پاسخ همه‌ی پرسش‌ها و راه حل همه‌ی معضلات را در خود دارد اما این پاسخ‌ها و راه حل‌ها از جنس متون اند. از این منظر متون دینی مورد غفلت واقع شده‌اند. بسیاری از نکات دقیق و عمیق و حکمت‌های ظریف و لطیف آن مورد توجه و فهم قرار نگرفته است و در بسیاری از موارد حتی اشتباه تفسیر و فهم شده‌اند. ضرورت بازخوانی دوباره‌ی متون دینی در برهه های مختلف از همین زاویه مطرح می‌شود.

اگرچه «سبک زندگی دینی استنادی» احتمالا دستاوردهای فراوانی به همراه خواهد داشت، چه اینکه یقیناً در متون و منابع دینی گنج‌هایی از حکمت و معرفت نهفته است، اما با این وجود نمی‌توان چند چالش عمده‌ی این شیوه را نادیده گرفت؛ دین داری به شیوه‌ی استنادی دین داری جاری در تمام زندگی نیست. برای درک این معنا آدم‌هایی را به یاد بیاورید که اصلی ترین منبع معرفتی شان اینترنت است. اینان هر پرسشی که داشته باشند را به اینترنت عرضه می‌کنند و پاسخش را دریافت می‌کنند. تفاوت میان این گونه آدم‌ها با دانشمندان حقیقی هرچه باشد شبیه به تفاوت دین دارای استنادی و دین داری اصیل است.

 در دین داری استنادی دین یک حل‌المسائل جامع قلمداد می‌شود و با گوشت و پوست و خون دین دار نمی‌آمیزد در حالی که در دین داری اصیل دین همچون هوای تنفس با تمام وجود دین دار آمیخته می‌شود. در این نگاه دین متنی در کنار متن‌ها قلمداد نمی‌شود بلکه جهانی مختص به خود می‌آفریند.

دین داری اصیل صرفا در ظواهر و عوارض زندگی دخالت نمی‌کند. دین داری اصیل ماهیت زندگی را دست‌خوش تغییر قرار می‌دهد. مادام که این تغییر ماهوی در زندگی دین دار اتفاق نیفتد تغییرات ظاهری معنای حقیقی خود را افاده نمی‌کنند و این بزرگ‌ترین چالش زندگی دینی استنادی است؛ درک نکردن حکمت‌ها و لذت‌های اصیل دینی، تجربه نکردن افق‌های نوین، خستگی و فرسودگی از ظواهر دینی آنقدر که حتی گاه زدگی پیش بیاورد و آدم را به ترک دین  تحریک نماید.

بر این باورم که آنچه نیاز حقیقی جامعه‌ی است که حال زندگی‌اش خوب نیست سبک دینی استنادی نیست. مشکل اصلی ما در فقدان معرفت و شناخت دینی نیست. نه به این معنی که شناخت و معرفت دینی مان در حد مناسب و کافی است. به این معنی که آنچه هستیم با آنچه می‌دانیم هیچ نسبتی ندارند. دین باید از کتاب‌های دینی مدارس، از منبرهای مساجد و از برنامه های مذهبی سیما و شبکه های معارف صدا پا فراتر بگذارد. دین باید در درون آدم‌ها نیز جایی برای خود باز کند، در دل آدم‌ها چراغی روشن کند و بر قله‌ی قلب آن‌ها پرچم خود را افراشته کند؛ قلبی که زندگی از آن می‌جوشد. مادام که این اتفاق نیفتد نمی‌توان یک سبک زندگی را دینی دانست. همین

پ.ن : این متن را به خواست دوستان عزیزم برای نشریه ی دعبل نوشتم که اسفند ماه سال گذشته در آن نشریه به چاپ رسید. 

۷ پیغام

مرد

اردیبهشت ۰۸ ۱۳۹۲

به سند متصل به شیخ جلیل احمد بن ابیطالب الطبرسی (قدس سره) از کتاب احتجاج به سند متصل به امام عسکری (علیه السلام) روایت می کنم از ابی الحسن الرضا (علیه السلام) که علی بن الحسین (علیهما السلام) فرمود:

چون مردی را دیدید که هیئت و رفتار نیکو دارد، و آرام آرام سخن می‌گوید و در حرکات خود فروتنی نشان می‌دهد، مواظب باشید که فریب نخورید. چه بسیار کس که به سبب سستی و ناتوانی و بزدلی، از دست یافتن به دنیا و مرتکب شدن محرمات آن عاجز است، پس دین را همچون دامی برای دست یافتن به دنیا قرار می‌دهد، و پیوسته مردمان را با ظاهر خود می‌فریبد، و چون به حرامی دست یابد از آن پروایی ندارد.

و چون دیدید آن مرد از حرام نیز چشم می پوشد باز خود را نگهدارید و فریب مخورید، زیرا شهوات مردمان متفاوت از هم است؛ چه بسیار کسانی که از مال حرام دوری می کنند اگر چه بسیار زیاد باشد اما نفس خود را بر زنا ن زشت و کریه المنظر حمل می کنند و از آنان به حرام می افتند.

و چون دیدید که از این نیز چشم پوشی می کند باز صبر پیشه کنید و فریب مخورید تا عقل او را بسنجید. چه بسیار کسان که همه ی محرمات و شهوات را ترک کرده اند اما به عقل متین رجوع نمی کنند و فساد ناشی از جهلشان بیشتر از اصلاح ناشی از عقلشان است.

و باز اگر عقل مرد را متین یافتید درنگ کنید و فریب مخورید تا مشاهده کنید هوای نفس او بر عقلش چیره و مسلط است یاعقلش بر هوای نفس او غلبه دارد و دریابید چقدر رسیدن به مقامات و ریاست های باطل و بیهوده را دوست دارد و چقدر از این مقام ها و ریاست ها دوری می کند. چه اینکه در میان مردم کسانی هستند که زیان دیدگان دنیا و آخرتند به این دلیل که دنیا را برای به دست آوردن دنیا ترک کرده اند و در نگاهشان لذت رسیدن به مقام و ریاست باطل از همه ی لذت ثروت ها و نعمت های حلال الهی بیشتر است، اینان به هدف رسیدن به پست و ریاست و مقام همه ی نعمت های حلال خدا را را ترک می کنند. چنانکه اگر به چنین کسی گفته شود از خدای بترس چنین نمی کندو ریاست و عزت از راه گناه را بر می گزیند، به راستی که چنین کسی را فقط دوزخ کفایت می کند و به راستی که جهنم چه جایگاه بدی است.

پس او هچون کوران رفتار می کند و با نخستین گام در راه باطل به دورترین مقصدهای خسارت و گمراهی رهنمود می شود، تمنا ها و آرزوهایش اراده اش را به سوی سرکشی ها و طغیان هایی می کشاند که از ناکامیهای او زاییده شده است؛ پس حرام خدای تعالی را حلال می پندارد و حلال خدا را حرام می داند و از آنچه از دینش از دست می رود هراسی ندارد. و چون به ریاستی که به خاطر رسیدن به آن به چنین شقاوتی رسیده است برسد از زمره ی جماعتی می شودکه خدای تعالی بر آنها غضب کرد و آنان را لعن و نفرین فرمود و عذاب سخت خود برای ایشان آماده کرد.

و اما مرد! مرد حقیقی! او آن کس است که هوای نفس خود را مطیع امر خدای تعالی قرار دهد و قوایش را در راه رضای خدا صرف نماید و ذلتی که در آن رضایت حق باشد را از عزتی که از راه باطل به دست آید به عزت ابدی و حقیقی نزدیکتر بداند و ضررهایی که در این مسیر تحمل می کند را در برابر خسارت هایی که به نعمت های آخرت که نعمت هایی ابدی و بی نهایتند ناچیز بداند

و آگاه باشد که چه بسیار شادی ها و مسرت ها یی که چون با پیروی از هوای نفس به آنها برسد عذابی در پی خواهند داشت که انقطاع و زوالی برای آن نیست. پس مرد حقیقی چنین کس است و به راستی که چه نیک مردی است. به او تمسک کنید و به شیوه و منش او اقتداء کنید و به وسیله ی او به پروردگار توسل جوئید. به راستی که دعای او هیچ گاه رد نمی شود و در تقاضای او ناامیدی نیست.

به نقل از اربعین الهاشمیه، اثر بانو امین، حدیث بیست و دوم.

۶ پیغام

بحران قدرت

اردیبهشت ۰۴ ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم 

تعدد و کثرت دل به هم زن نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری، بیش از آنکه یک آفت سیاسی باشد یا همانند آنچه این روزها در افواه عموم می‌گذرد طنزی تمسخر آمیز به نظر برسد، پیش قراولی است که از یک بحران بزرگ در کشور خبر می‌دهد؛ بحران نزاع قدرت.

مسأله ی ریاست جمهوری، به خودی خود مسأله ی چندان مهمی نیست. همه چیز با یک تشر و اخم رهبری خاتمه می‌یابد. آنانکه باید بمانند می‌مانند و آنانکه باید بروند می‌روند. تفنگ هیچ کدام از آن‌هایی هم که فکر می‌کنند برای به کرسی نشاندن حرف خود چیزی در دست دارند تیر ندارد. تفنگ سر پر دست کس دیگری است که به موقعش حضرات را سر جای خود خواهد نشاند، چه دیر و زود داشته باشد و چه سوخت و سوز. دعوای اصلی بر سر به دست گرفتن همین تفنگ سر پر شکل خواهد گرفت. دعواهای فعلی، بازی‌های دور مقدماتی هستند.

دعوا بر سر تقسیم قدرت و منفعت است. اگرچه ریاست جمهوری تبدیل به عروس هزار دامادی شده است که افراد برای رسیدن به کابینه‌اش حاضر به پراخت هر کابینی هستند، اما این همه‌ی ماجرا نیست. کشوری که اینقدر داعیه دار و خواهان قدرت جایگاه و مقامی در حد ریاست جمهوری دارد، کم داعیه دار و خواهان مقام و جایگاه رهبری ندارد؛ راستی قدرت و نفوذ و اختیارات رهبری کجا و قدرت و نفوذ و اختیارات ریاست جمهوری کجا؟

دل خوش داشتن به ساز و کاری که در قانون برای انتخاب رهبری پیش بینی شده است و یک بار نیز تجربه‌ی خود را به خوبی پس داده است نهایت ساده انگاری است. نه تجربه‌ی نخست به این سادگی‌هایی که شاید امروز تصور می‌شود بوده است و نه آن تجربه دیگر تکرار شدنی است. واقعا گمان می‌کنید روزگاری که قضای الهی چنین موقعیتی را ایجاب کند همه‌ی این حضراتی که انبوه اختلافات و کثرت‌ها و نزاع‌ها و دعواهایشان آسمان زندگی این مردم را غبار آلود و تیره و تار کرده است، در کمال صلح و سلامت و آشتی کنار هم می‌نشینند و بی توجه به منفعت طلبی‌ها و قدرت جویی‌های همیشگی‌شان اصلحی را بر می گزیینند و یا به اصطلاح اهل فن کشف می‌کنند و همگی دست بیعت در دست او می‌گذارند و سر اطاعت در کف او می‌نهند؟

روزگاری که قضای الهی چنین امری را برای این مردم بخواهد، اگر همان قضا معجزه وار چهره ای بکر و فرشته گون بر مردم نازل نکند آنگونه که همه‌ی دهان‌ها و دست‌ها و گام‌ها بسته شود، کاری که اراده‌ی الهی در حق هیچ امتی در طول تاریخ نکرد، و اگر قضای الهی امر را به خود مردم واگذاشت؛ چنانکه سنت او تا کنون بوده است، اهل سیاست کدام تپه‌ی گل کاری نشده ای را برای آن روز مبادا باقی گذاشته‌اند که آوردن نامش به عنوان گزینه ای برای تصدی این جایگاه، انبوهی از پرونده‌ها و تهمت‌ها و ناسزاها و انگ‌ها و وصله‌ها را به همراه نداشته باشد؟

معدود نام‌ها و چهره‌هایی که ممکن است به ذهن خطور کنند، برای رهبری که هیچ، اگر امروز برای جایگاه به مراتب نازل‌تر و کم ارزش‌تری همچون ریاست جمهوری مطرح شوند، موج‌هایی از همه سو در مخالفت با خود خواهند دید که از دریای متلاطم و طوفانی قدرت و سیاست برای آنان همه جور خس و خاشاکی از فسق و فجور و انحراف و فتنه زدگی و بی لیاقتی و بی عرضگی و تند روی و کند روی به ارمغان خواهد آورد. رهبرشدنشان بماند.

رهبر بعدی را خبرگان قوم انتخاب می‌کنند؟ راستی حرف این خبرگان قوم امروز چقدر خریدار دارد؟ انتخاب و کشف رهبری پیشکش! اگر این خبرگان قوم امروز کسی را به عنوان اصلح ریاست جمهوری پیشنهاد دهند چه واکنش‌هایی در انتظارشان خواهد بود؟ راستی از خبرگان قوم کسی هم مانده است که حضرات پنبه‌اش را نزده باشند و پنبه‌ی زده‌اش را به باد نداده باشند؟ از خبرگان قوم کسی هم مانده است که خط و ربط و گرایش و میلش هویدا نشده باشد و اهل فن ندانند با که می می‌خورد و با که سر گران دارد؟

باید باشیم تا صبح دولتمان بدمد. این حجم از اختلافات و دعواها هنوز از نتایج سحر است. بر این باورم روزهای سختی در پیش خواهیم داشت. خدا به خیر کند. همین

۱۰ پیغام

سفر

اردیبهشت ۰۱ ۱۳۹۲

راننده داد زد:

                    دو نفر!

                              شهر عاشقان

از جاده‌ی قدیمی و سرسبز آسمان

صبحانه و نماز توقف کنار ماه

در قهوه‌خانه‌های قشنگ ستارگان

در بین راه، حوصله‌تان سر نمی‌رود

با دیدن مناظر زیبای کهکشان

عصرانه‌ای که چاشنی‌اش چایی شماست!

قطاب یزد، یا گز شیرین اصفهان

امشب به افتخار شما پخش می‌کنیم

تصنیف‌هایی از قمر و ایرج و بنان!

راننده داد زد:

                    دو نفر!

                                پاسخی نبود!

کم‌کم شروع شد نق و نوق مسافران:

«مثل همیشه‌های خدا بد مسافر است»

شهر خرابه‌ها گلی؛ شهر آب و نان

گیرند مردمان گرفتار شهر شوم

سگدو زنان برای دو لقمه دوان ‌دوان

آقا بیا و این دو نفر را سوار کن

در بین راه از پریان و فرشتگان

راننده داد زد:

                    دو نفر!

                               نصف قیمت است!

راننده داد زد:

                    دو نفر!

                                  مفت و رایگان!

کوه یخ امید دلش کم‌کم آب شد

نم‌نم ز چشم‌های سیاهش روان‌روان

راننده  رفت!

                بار دگر می‌رویم ما…

فرصت همیشه هست!

                                   عزیز دلم!

                                                   بمان!

۶ پیغام

تو

آبان ۲۶ ۱۳۹۱

او 

تشنه ماندیم، ولی این عطش از آب تونیست
مستی عربده ها از می نایاب تو نیست

بی قراریم! ولی بی سر و سامانی ما
جذر و مدّی است که از جذبه ی مهتاب تو نیست

کشتن و کشته شدن رایج بازار اما
لخته ی خون زمین ریخته ها باب تو نیست

تکّه نان های خمیر دگران ما را کشت
طعمه ای بر سر نوک تیزی قلّاب تو نیست

شهر در حسرت آواز قناری ها بود
آن قناری که خودش خونی قصّاب تو نیست

آه از این چشم که یک بار تو را خواب ندید
آه از این دیده ی بیدار که بی خواب تو نیست

“مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم”
طربی نیست که در روضه ی شاداب تو نیست

جمعه
اول محرم الحرام ۱۴۳۴
  عین القضات، قم
همین

۴ پیغام

دعوت به یک هم اندیشی

آبان ۰۲ ۱۳۹۱

دعوت به یک هم اندیشی :
به نظر شما آیا در شرایط تورمی نظیر آنچه در سال های اخیر در ایران گذشته است، قرض دادن با دلار و سکه و احیانا مشابه آن ها، اخلاقی است یا غیر اخلاقی ؟
همین.

۱۱ پیغام

شب قدر ترسوها

مرداد ۱۷ ۱۳۹۱

قبل از خواندن: آنچه می خوانید متن سخنرانی من است در شب بیست و سوم ماه رمضان چهارسال پیش در حسینیه ۱۵ خرداد اصفهان. 

خواب را بر چشمانمان حرام کرده‌ایم! زحمت بیداری در نیمهٔ شب را به زور هزار و یک حیله بر خودمان هموار کرده‌ایم! شلوغی جمعیت! ساعت‌ها نشستن روی پا‌ها و درد مفاصل! خواندن دعا‌ها و کتاب‌هایی که سال تا ماه حوصله‌مان نمی‌کشد و موقع خواندنشان هی انگشتمان را لای وجودصفحهٔ اخر می‌گذاریم تا شمارش معکوش صفحات را داشته باشیم که کی تمام می‌شود پس!؟ اما با همهٔ این اوصاف آمده‌ایم! نه خودمان که حتی که کودکانمان را هم از بستر جدا کرده‌ایم، به زور بیدارشان نگاه داشته‌ایم و به بهانه‌های شیرین و ترانه‌های رنگین به مسجدشان کشانده‌ایم! چه اتفاقی افتاده آخر!؟ عارف شده‌ایم!؟ عاشق شده‌ایم!؟ عابد شده‌ایم!؟ زاهد شده‌ایم!؟ هان! چه شده که این همه سختی را بر جان خریده‌ایم!؟ هان!

راستش را بخواهید خواب شیرین شبانه را‌‌ رها کرده‌ایم چون خوابمان نمی‌برد! خوابمان نمی‌برد چون می‌ترسیم! آری! می‌ترسیم! ترس! ترس! می‌ترسیم!

می‌ترسیم که بخوابیم و ما را خواب ببرد و دنیا را آب! می‌ترسیم که بخوابیم و فردا صبح که بیدار می‌شویم بشنویم که «هر کی خوابه قسطش آبه!» و ما بی‌نصیب مانده باشیم! می‌ترسیم که امشب که شب قدر و تقدیر است، برای ما کم بنویسند! برای ما بد بنویسند! سهم ما را کم بدهند! صدای ما را نشنوند! نیاز‌های ما را نبینند! می‌ترسیم که ما را فراموش کنند! می‌ترسیم که خوب‌های نعمت‌ها را به شب بیدارهای مسجدی بدهند و ته مانده‌هایش را برای ما بگذارند! حتی می‌ترسیم که لج کنند از خواب راحت ما و نیامدنمان و زبانم لال برایمان گرفتاری و مشکلات و بیماری و مصیبت بنویسند در این شب تقدیر امور…..

آری! می‌ترسیم! و اینگونه شب قدر ما می‌شود شب قدر ترسو‌ها! همین….

ترسو‌ها اگر چه شاخ و دم ندارند! و این شکلی نیست که موهای سیخ شده بر تنشان از ترس تابلو باشد! اما آنقدر‌ها هم بی‌نام و نشان نیستند! ترسو‌ها را می‌شود شناخت! می‌شود دید! می‌شود لمس کرد! و می‌شود شب قدر ترسو‌ها را درک کرد…..

شب قدر ترسو‌ها!

ترسو برای خودش خیلی نقش قائل است! ترسو برای خودش مدام نوشابه باز می‌کند و واقعا برای دعا و عبادت ناچیزش ارزش قائل است! ترسو فکر می‌کند دعای اوست که باران نعمت را بر زمین نازل می‌کند و اگر خدای ناکرده شبی دست به دعا بر ندارد و دعایی نکند زمین از تشنگی می‌میرد! ترسو گمانش این است که اگر دعای او نباشد سیل بلا‌ها و مصیبت هاست که خانمان‌ها را ویران می‌کند و زندگی‌ها را خاکس‌تر می‌کند! ترسو می‌ترسد که دعا نکند! که دعا نکند که ندهد – نعمت‌ها یش را – و می‌ترسد که دعا نکند که بدهد – بلا‌هایش را – ترسو می‌ترسد. خیلی….

ترسو اما فراموش کرده است که خدایش را همین یکی دو ماه پیش، در دعا‌های روزانهٔ ماه رجب، اینگونه می‌خوانده است: یا من یعطی من لم یسئله و لم یعرفه تحننا منه و رحمه…. خدایش را اینگونه می‌ستوده که به آنهایی که حتی دست نیاز به سوی او دراز نکرده‌اند و از او هیچ نخواسته‌اند! بلکه به آن‌ها که حتی وجودش را نادیده گرفته‌اند میان این همه شناخته او را به غربت ناشناخته‌ها سپرده‌اند عطای فراوان دارد و نعمت‌های بی‌پایان! بی‌خواستن و بی‌شناختن حتی! و حتی‌تر! به آن‌ها که تیغ بر رخسارش کشیده‌اند و نمک از دست نمکینش گرفته‌اند و نمکدان شکسته‌اند! ترسو فراموش کرده است که هر شب جمعه خدایش را به این کریمی می‌خوانده است که: عادتک الاحسان الی المسیئین، عادت توست که نه فقط به نیکانت که گناهکاران و بدخواهانت را حتی در آغوش احسان و مهربانیت سخت بفشاری و بهره ماندشان سازی! ترسو همانقدر که خیلی خودش را تحویل می‌گیرد خیلی هم فراموشکار است….

شب قدر ترسو‌ها!

ترسو فراموشکار است! خیلی زود همه چیز را از یاد می‌برد! ش‌تر دیدی! ندیدی! حالا نه اینکه چیز‌های پیش پا افتاده را فراموش کند! نه اینکه یک قرار گم در بین هفته‌های پیچ در پیچ را فراموش کند! نه! ترسو خدا را فراموش می‌کند! لا تکونوا کالذین نسو الله فاساهم انفسهم! ترسوا خدا را فراموش می‌کند! نه اینکه اصلا یادش نباشد‌ها! نه! کافی ست نیازی در زندگیش باشد تا خدا خدایش گوش عرشیان را کر کند! کافی ست حاجتی داشته باشد تا عرش را به فرش بدوزد، کافی ست گرفتاری داشته باشد تا صدای ضجه‌هایش آسمان را بلرزاند و از زاهد‌ترین زاهد‌ها و عابد‌ترین عابد‌ها زاهد‌تر و عابد‌تر و شب زنده دار‌تر شود! در رنج‌ها و بد بختی‌ها و گرفتاری‌ها و نیاز‌ها و مصیبت‌ها ست که به یاد خدا می‌افتد!

اما هنگامی که خدا نیازش را پاسخ اجابت بدهد یاد من تو را فراموش! من کی‌ام! تو کی هستی! خواب دیدی خیر باشه! ترسو این شکلی ست: و اذا مسّ الانسان ضرّ دعا ربّه منیبا الیه ثمّ اذا خوّله نعمه منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل…. (زمر – ۸) «و بیچاره انسان را هرگاه فقر و مصیبت و رنجی پیش آید در آن حال به دعا و توبه و انابه به درگاه خدا رود و چون نعمت و ثروت به او عطا کند خدایی را که پیش از آن می‌خواند به کلی فراموش سازد…» ترسو فراموشکار است!

شب قدر ترسو‌ها!

ترسو بی‌ظرفیت است! دیدی فقط وقتی که گرفتار بود به یاد خدا می‌افتاد! ظرفیت خوشی ندارد! ظرفیت نعمت ندارد! ظرفیت ثروت و قدرت و مکنت ندارد! یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود…. گر معتبر شود ز خدا بی‌خبر شود…. ترسو‌‌ همان گدایی ست که با اندک نعمتی از خدا بی‌خبر می‌شود! همیشه باید زور بالای سرش باشد! همیشه باید تو سری خور بار بیاید! نه اینکه خدا بخیل است یا زبانم لال عقده‌ای ست! ترسو بی‌ظرفیت است! چه کارش می‌شود کرد!

تازه به دوران رسیده‌ها را دیده‌ای!؟ نعمتش بدهند، حاجتش را بدهند همانجوری می‌شود، خودش را گم می‌کند، به خاطر همین بی‌ظرفیتی‌اش باید همیشه گرفتار بماند و الا می‌شود طاغوت! طغیان می‌کند! سرکشی می‌کند! ظلم و ستم و چپاول و غارت می‌کند،‌‌ همان موش آب کشیده می‌شود شیر درنده و گرگ باران دیده… مثل خیلی از ارباب قدرت! تا پایین بودند و دستشان به دهانشان نمی‌رسید آدم بودند! خوب بودند! آزارشان به کسی نمی‌رسید، اما با رسیدن به قدرت و ثروت و مکنت چه بلاهایی که بر سر بشریت نیاوردند، ترسو هم همینگونه است، خدا به خیر کند آنروزی که ترسو حاجتش را بگیرد و به آنچه می‌خواهد برسد، «و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض….» (شوری – ۲۷) اگر رزق وسیع باشد نتیجه‌اش می‌شود بغی و طغیان و سرکشی…. ترسو بی‌ظرفیت است….

شب قدر ترسو‌ها!

ترسو رفیق نیمه راه است! نامرد است! نا‌لوطی ست! بی‌مرام است! ترسو نمک می‌خورد و نمک‌دان می‌شکند و حرمت دست و نمک و نمکدان نگاه نمی‌دارد! اگر ندیده بود حرفی نبود! اگر دست خدا را ندیده بود بعینه، اگر با تمام وجود لمس نکرده بود خدا را، اگر نیست شدن همه چیز غیر از خدا را ندیده بود هنگامی که او نیاز داشت به یک منجی که نجاتش بدهد، در صحنه صحنهٔ نمایش زندگی حرفی نبود! اما ترسو دید! ترسو در آن هنگامی که داشت هلاک می‌شد! آن هنگامی که داشت در توفان حوادث غرق می‌شد! آن هنگامی که داشت بی‌آبرو می‌شد!

آن هنگامی که به نقطهٔ پایان رسیده بود و در همهٔ این لحظات دست نیاز به سوی هرکه دراز کرده بود خالی برگشته بود، در لحظهٔ سیاه نا‌امیدی‌ها…. نقطهٔ روشن یک امید پر فروغ، خدا! آبرویش را خرید، شب نا‌امیدیش را به سحر امید رساند، نگذاشت چینی آبرویش ترک بخورد و بشکند، دستش را گرفت! با دست خودش! در پناه خودش! در آغوش گرم خودش! و ترسو این را فهمید! اماا نامرد نالوطی بی‌مرام، همینکه نجات پیدا کرد، همینکه نفسش جا آمد، تشکر که نه! پشت کرد و پشت پا زد و رفت…. «و اذا مسّکم الضّرّ فی البحر ضلّ من تدعون الا ایاه فلمّا نجّاکم الی البرّ اعرضتم و کان الانسان کفورا» (اسراء – ۶۷)

شب قدر ترسو‌ها!

ترسو می‌ترسد! هم از کفر! هم از ایمان! نه جسارت و شجاعت کافر شدن دارد! نه توان و تاب و طاقت ایمانی شدن! ترسو به حکم ترسش احتیاط می‌کند! خدا را با احتیاط می‌پرستد! خدا را در حاشیه می‌پرستد – حاشیه‌ای به اندازهٔ یک شب قدر بر متن یک سال کتاب زندگی! – رندانه خدا را می‌پرستد! به کارکرد خدا نگاه می‌کند! به بهره وری خدا نگاه می‌کند! روزهایی که بهره وری خدا بالا بود می‌رود سمت ایمان! روزهایی که بهره وری خدا پایین بود یا منفی بود می‌رود طرف کفر! این شرط احتیاط و رندی ترسوهاست… «و من الناس من یعبد الله علی حرف، فان اصابه خیرٌ اطمأنّ به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه، خسر الدنیا و الآخره، ذلک هواللخسران المبین» (حج – ۱۱) «و از مردم کسانی هستند که خدا را به زبان و ظاهر می‌پرستند، هرگاه به خیر و نعمتی رسند به خدا اطمینان خاطر پیدا می‌کنند و اگر به آفتی برخورند از خدا روی گردان می‌شوند… خسر الدنیا و الآخره… و این خسران مبین و آشکار است…»

شب قدر ترسو‌ها!

دعای ترسو، دعای وارونه است! ترسو دعا نمی‌کند که خودش را تغییر دهد! ترسو دعا می‌کند که خدا را تغییر دهد!!! نیایش ترسو، ستایش و حمد نیست! متلک است! تکه پرانی ست! گوشه کنایه است! ترسو وقتی خدا را به «کریم» صدا می‌زند دارد متلک می‌اندازد که پس کرمت کو!؟ وفتی می‌گوید رزاق، یعنی هی! تو که خودت را رزاق می‌دانی پس رزق فراوانت کو! وقتی می‌گوید شافی یعنی شفایت کو!؟ وقتی می‌خواند مجیب یعنی اجابتت کو!؟ ترسو می‌خواهد با دعایش خدا را کریم کند! رزاق کند! مجیب کند! شافی کند! از وضعیت موجود خدا خسته است! به نظرش خدا آنجور که باید و شاید برای او کار نکرده است، می‌خواهد خدا را در منگنه قرار دهد! اما هیچ‌گاه به این فکر نمی‌کند که شاید این دعاهای سرشار از زیبایی برای تغییر خود اوست نه تغییر در خدا! اوست که باید رابطه‌اش را با صاحب اسماء الحسنی و دنیایی مخلوق این یگانهٔ بی‌همتاست تغییر دهد! ترسو می‌خواهد از زمین به اسمان ببارد نه از آسمان به زمین….

شب قدر ترسو‌ها!

دعای ترسو دعای شکایت است، نه شکر! در تمام طول زندگیش یکبار نشد بیاید در احیاء شب قدر و شکر کند! از ته دل! بگوید دستت درد نکند خدا! لطف کردی خدا! ممنون! تشکر! همیشهٔ دنیا شاکی ست! همیشه طلب کار است! نگاه نمی‌کند این همه لطف را! این همه نعمت را! این همه برکت را! این همه مهربانی را! این همه محافظت را! این همه گذشت را! ترسو شاید هزار بار جوشن کبیر را بخواند اما یکبار هم جوشن صغیر را نمی‌خواند، تا یکی یکی ببیند و لمس کند تیر‌های بلایی را که می‌توانستند قلب او را نشانه روند و از پایش بیندازند و این خدا بوده که از لطف و مهربانی‌اش برای او سپری ساخته است که هیچ تیری بر او کارساز نشود….

شب قدر ترسو‌ها!

ترسو رنج کش و زحمت کش است! از همه چیز فقط سختی‌اش نصیب او می‌شود، مشقت و گرفتاری‌اش! نه اینکه فقط حکایت شب قدرش باشد‌ها! نه! نماز بخواند همین طور است! فقط زحمت نشست و برخاست و دلّا و راست شدنش به او می‌رسد! روزه بگیرد فقط گرسنگی و تشنگی و بی‌حالی‌اش نصیبش می‌شود! از شب قدر هم فقط زحمت بیدار ماندن به زور و نشستن در شلوغی و دعا خواندن‌های پی در پی و گریه کردن‌های به زور… کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظمأ و کم من قائم لیس له من قیامه الا السّهر و العناء… حبذا نوم الاکیاس و افطارهم…. ترسو نه اینکه می‌ترسد از بیدار نماندن و دعا نخواندن و ذکر نگفتن، فرصتی برای اندیشیدن ندارد! فرصتی برای کیس شدن ندارد! می‌ترسد خب! می‌لرزد خب! جای این حرف‌ها نیست برای ترسو….

شب قدر ترسو‌ها!

ترسو ظاهر بین و ظاهر خواه است! همه چیزش همین حکم را دارد! روزه‌اش! نمازش! شب قدرش! قرآن به سر گرفتنش! ترسو‌‌ همان قرآنی را به سر می‌برد که کوفیان به نیزه‌اش کردند! ترسو‌‌ همان قرآنی را به سر می‌برد که خوارج در مقابلش پایشان لرزید و ترسیدند! ترسو هم از‌‌ همان قرآن می‌ترسد! ترسو از خدا در این شب‌ها و روز‌ها مدام می‌خواهد حاجی شود…. ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام…. اما حجی که می‌خواهد هم حج ظاهری ست، گشتن دور یک تکه سنگ! مثل حمار طاحون! الاغ آسیاب‌ها که با چشم بسته می‌گردد! یک چیزی شبیه‌‌ همان خر عیسی گرش به مکه برند… چونکه آید هنوز خر باشد…. چونکه ترسو معرفت ندارد، المتعبد بغیر معرفه یدور و لا یبرح و لا یدری ما هو فاعل…

شب قدر ترسو‌ها!

حکایت ترسو، حکایت طنز آمیزی ست! ترسو شب تولد مقتول خودش را به جشن می‌نشیند! همهٔ برکات شب قدر! درک ناشدنی بودنش! بهتر از هزار ماه بودنش! سلام بودنش! شب تقدیر بودنش و…. همه و همه به خاطر قرآن است! شب قدر شب تولد قرآن برای ماست، اما ترسو با قرآنچه کرده است! جز اینکه زیر پایش گذاشته و له‌اش کرده!؟ جز اینکه مهر سکوت بر لبان قرآن زده؟! جز اینکه گرد غربت و مهجوری بر لباسش نشانده!؟ تا انجا که پیامبر شکایت ترسو‌ها را به خدا برده: «و قال الرسول یا ربّ ان قومی اتّخذوا هذالقرءان مهجورا» (فرقان – ۳۰) حضور در مراسم شب قدر یعنی عزیز داشتن قرآن! یعنی تکریم قرآن! یعنی حرمت گذاشتن به قرآن! بین خودمان بماند! جامعه‌ای که قرآن اینقدر در او عزیز و با حریم باشد وضعیتش این است!؟
.
.
.

خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر….

بیایید امشب برای یک بار هم که شده ترسمان را کنار بگذاریم! کمی از حاجت‌ها و نیاز‌ها و خواسته‌هایی که هیچ‌گاه ر‌هایمان نکرده‌اند‌‌ رها شویم! مثل لحظه‌هایی که باران می‌زند جوانی کنیم و سرخوش بپریم زیر باران! نترسیم! از خیس شدن! از باران! چ‌تر‌ها را باید بست… زیر باران باید رفت! شب قدر شب عاشقی ست! شب گدایی نیست!

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود هنر بنده پروری داند

شب قدر، شب عشق است، شب وصال است

شب وصل است و طی شد نامهٔ هجر
سلام فیه حتی مطلع الفجر

شب قدر، شب شادی ست، شب خوشی و سرمستی ست، شب مبارک باد است، انا انزلناه فی لیله مبارکه…

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

شب قدر شب باران است! باران مهربانی خدا! باران مغفرت! باران فرشته‌های الهی! شب قدر را قدر نامیده‌اند به معنای تنگی جا! آنقدر در این شب از آسمان فرشته می‌بارد که اگر سوزنی‌‌ رها شود بر زمین نخواهد رسید! از بس که زمین فرشته زار شده! نترس! چ‌تر‌ها را باید بست…. زیر باران باید رفت….. همین!

۱۴ پیغام

عذاب وجدان

مرداد ۱۲ ۱۳۹۱

به وحید یامین پور

به بهانه ی نطق حاشیه ساز این روزهایش

” اسراییلی”

بهانه است

دور نیست روزی که شما

–          شما یعنی تو، دوستانت و مخالفانت –

سرهای هم را نشانه بروید

خرخره های هم را بجوید

به جنازه های هم تف بیندازید

و حتی به ناموس هم نیز رحم نکنید

بی هیچ نگرانی و

عذاب وجدانی .

اصفهانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید

گز دور است

گز که نزدیک است

اولی به فتح گاف و دومی به کسر گاف

تو به نام دین و انقلاب

برادرانت به نام آزادی و مردم

تل آویو دور است

تهران که نزدیک است

در خیابان های تهران با لاشه های هم عکس یادگاری می گیرید

و آن روز

عذاب وجدان از کشک هم ارزان تر است.

چه چیزی از هم پنهان داریم

با هم بزرگ شده ایم

در یک مدرسه درس خوانده ایم

پشت یک نیمکت نشسته ایم

زنگ اول :دینی

زنگ دوم: فلسفه

جزوه ای که تو داری من نیز دارم

و جزوه هایی که برادرانمان دارند را

صفحه ی اول جزوه

صغرای قضیّه است:

اسراییلی ها را می توان یا حتی باید بی عذاب وجدان کشت

صفحه ی دوم

کبرای قضیه:

برادران منافقم از اسرییلی ها بدتر و پست تر و خطرناک ترند

اسلام آمریکایی بدتر از صهیونیزم

با تاییدی از قرآن :

نفاق بدتر از کفر

صفحه ی سوم: صغری ، کبری، نتیجه

درست مثل صفحه ی سوم جزوه ی زنگ بعد .

این شور و اشتیاق و هیجانی که ” شما” دارید

بعید می دانم تا بیت المقدس دوام بیاورد

تهران نزدیک تر است

و عذاب وجدانی در کار نخواهد بود

نگران نباش

هیچ عذاب وجدانی

مانع به راه افتادن جوی های خون نخواهد شد

همین.

۱۱ پیغام

ترانه ی اعزام

خرداد ۰۲ ۱۳۹۱

سلام. ترانه ی اعزام را چند سال پیش سرودم. بعد از حواشی نامه ی منتشر نشده ی امام درباره ی جنگ توسط آقای هاشمی. ترانه اعزام بدل غزلی بود که این گونه آغاز می شد :

نامه ی امام رو شده ولی، نامه ی تو رو نمی شود پدر
متن نامه های نانوشته رو، درد آبرو نمی شود پدر

و این گونه به پایان می رسید :

بازهم حکایت همیشگی، سنگ سرد قبر تو مقابلم
من صدا و تو سکوت و من صدا، این که گفت و گو نمی شود پدر

و در این میان مابقی غزل به مذبح رفته بود و جایش را به ترانه ی اعزام داده بود. به بهانه ی  این روزها بخوانیدش. همین

شال و کلا می کنی بری تنهام بذاری
کفشاتو پا می کنی بری تنهام بذاری

برق چشات داد می زنه این دم رفتن
اخماتو وا می کنی بری تنهام بذاری

من جیک و جیک می کنم برات شاید بمونی
تو ما و ما می کنی بری تنهام بذاری

وقتی می گم که بعد تو بی کس و تنهام
همه رو صدا می کنی بری تنهام بذاری

هول و ولا می کنم بری تنها بمونم
عشق و صفا می کنی بری تنهام بذاری

تو بغض و هق هقام می گم برو به جهنم
جدی نیگا می کنی بری تنهام بذاری

از صد تا نفرین رو دلم بیشتر می مونه
منو که دعا می کنی بری تنهام بذاری

اگه نمی خواد خب نمی رم پیشش می مونم !
همه را سیا می کنی بری تنهام بذاری

به پام میفتی که بذار از تو جداشم
شا را گدا می کنی بری تنهام بذاری

دارم می فهمم زیر لب داری چی می گی !
خدا خدا می کنی بری تنهام بذاری

تا حرف رفتن می زدی همش می گفتم :
چه غلطا می کنی بری تنهام بذاری !

خیال نکن با عشوه هات بز بز قندی
تخم طلا می کنی بری تنهام بذاری

امید می دادم به خودم درسته تخسی
شرم و حیا می کنی بری تنهام بذاری

میای بغل می کنی منو گریه م می گیره
خودتا جدا می کنی بری تنهام بذاری

ساکتو می ذاری رو زمین ، سرتا رو زانوت
اینجوریا می کنی بری تنهام بذاری

بهت می گم اگه بری کی بر می گردی !؟
حالا حالا می کنی بری تنهام بذاری

هدیه می دی به گونه هام لبهای سرخت
عهدتو وفا می کنی بری تنهام بذاری

یه تیکه کاغذت می دم : به جون هرکی …
نخونده تا می کنی بری تنهام بذاری

گریه ت می گیره و منو این دم آخر
انگش نما می کنی بری تنهام بذاری

لبم می لرزه ، تو چشام اشک و گدازه س
آتیش به پا می کنی بری ….  تنهام بذاری ….

۸ پیغام

قبرستان

اردیبهشت ۲۴ ۱۳۹۱

سلام. این متن را برای فرهنگ سرای بهشت زهرا نوشته بودم. با نام مستعار سر از همشهری آیه درآورد. همین

از فلسفه رفتن سر مزارها و قبرهای مرده ها  ، بیشتر برایمان عبرت گرفتنش را گفته اند ، گفته اند می رویم که پند بگیریم ، به خودمان بیاییم ، تلنگری بخوریم و از خواب بیدار شویم ، منظورشان خواب غفلت است . همان خوابی که مدام خمیازه اش در دهان ما می نشیند از بس که جاده ی زندگی اغلب یکنواخت و روزمره و کسل کننده می شود ، خوابمان می گیرد ، خمیازه می کشیم و چرت می زنیم . خواب غفلت ، خمیازه ی غفلت و چرت غفلت . قبرستان رفتن مثل یک دست انداز ، مثل یک پیچ تند ، مثل رسیدن به یک شهر و آبادی پس از ساعت ها راندن در بیابان و کویر ، مثل یک کف دست آب خنکی که به صورت می خورد  ، مثل نسیمی که با پایین دادن شیشه ی ماشین دم کرده صورت آدم را نوازش می دهد ، مثل یک چایی قند پهلو خواب را از سر آدم می پراند – خواب غفلت را – این را درست می گویند .

شاید در قبرستان پایمان به لبه ی سنگ قبری گیر کند و ناخواسته چشممان به عکسی بیفتد که عکس خود ماست ، دستمان روی خاک های سنگ قبری بلغزد که نام خودمان بر رویش حک شده باشد ، شاید برای مرده ای فاتحه بخوانیم که خود ماییم با فاصله ای که زمان میان ما انداخته است . ما همان آدم توی قبریم با فاصله ای زمانی مبهم و رمز آلود که دست بالایش را به سختی بتوان بیشتر از هفتاد یا هشتاد سال حدس زد و دست پایینش را روی صدم ثانیه اش هم نمی توان حساب کرد . شرایط سختی ست . ترکیبی از انتظار و اضطراب . هر آن ممکن است صدایمان کنند ، در قبرستان آدم می تواند زمان را – فاصله را – از میان بردارد و سر قبر خودش بنشیند ، سر قبر خودش که نشست یادش بیاید که چقدر دلش برای خودش تنگ شده بوده است ، چقدر تا زنده بوده و نفس می کشیده قدر خودش را ندانسته و حالا که مرده است به یاد می آورد که چه آرزوها که برای خودش نداشته است . در قبرستان آدم می تواند خودش برای خودش گریه کند ، یک دل سیر ، سر قبر خودش از تنهایی هایش بگوید ، از غم ها و غصه هایش ، چنگی بزند و رشته ی بغض های گره خورده توی حنجره اش را پاره کند ، سنگ صبور که گفته اند اصل جنسش همان سنگ قبر خود آدم است ، سفره ی دل را که پیش هر کسی نمی توان باز کرد ! شاید هم البته سنگ قبر خودت را پیدا نکردی آنوقت دنگت گرفت که سنگ قبر خودت را پیدا کنی و رویش را با اشتیاقی عجیب بخوانی که مثلا نوشته شده است جوان ناکام یا بزرگ خاندان !؟ علت مرگ را چه نوشته اند !؟ بر اثر سانحه ی تصادف ، بیماری ، سقوط هواپیما یا … !؟ شاید هم به روی خودشان نیاورده باشند و از کنارش گذشته باشند . شاید هم اصلا شهید شده باشی و راه را اشتباه آمده باشی !؟ اگر سنگ قبرت را میان مرده ها پیدا نکردی بد نیست یرس هم به قسمت شهدا بزنی ! خدا را چه دیدی !؟ شاید سنگ قبرت را آن جا پیدا کردی .

قرستان جای عجیب و غریبی ست ! ظاهر اسمش بوی غم می دهد ، بوی افسردگی ، بوی مردگی ، بوی سکوت و رکود و پوسیدگی . پا که دورن آن می گذاری اما انگار ماجرای دیگری در کار است . اینقدر این ماجرا عجیب و غریب است که در روایات ما آمده است  هنگام مواجهه با رنج ها و دردهای بزرگ ، هنگام سینه به سینه شدن غم ها و غصه های استخوان سوز و هنگام دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و سختی های طاقت فرسا سری به قبرستان ها بزنید .  توی قبرستان دلت باز می شود ، قربستان که می روی انگار لب یک رودخانه ی جاری و پر آب نشسته باشی و آب هی بیاید و برود و تو از این آمدن و رفتن کیف کنی و حتی وسوسه بشوی که پاچه های شلورارت را بالا بزنی و پایت را داخل خنکای آبی که با شتاب می رود بگذاری و مست شوی و بگویی هوم م م م م  . بگویی هااااااااای . قبرستان همان رودخانه است که همه چیز در آن می آید و می رود . آدمنش را تاریخ تولد روی سنگ های قبر نشان می دهد ، رفتشن را تاریخ وفات . اگر آمدن ها نبود دنیا می شد کویر ، بیابان ، خشکزار ، اگر رفتن ها نبود دنیا می شد گنداب ، مرداب ، باتلاق . حالا دنیا یک رودخانه است که می آید و می رود ، همه چیزش ، حتی خوشی هایش ، به خاطر همین گفته اند در هنگام  سر خوشی ها و جیک جیک مشتان کردن ها و کبکتان خروس خواندن ها هم به قبرستان سری بزنید . آنجا یادتان می آید که این خوشی ها هم می گذارند ، این قهقهه ها و چل چلی ها هم می گذرد ، این منم منم ها ، در قبرستان یادت می آید که تو همان رودخانه ای هستی که دارد می رود ، تو نمی توانی جلو اش را سد بزنی ، نه تو ! از اول دنیا خیلی ها خواستند ، خودشان را به آب و آتش زدند ، نتوانستند ، سد ها را آب برد ، خودشان را خواب . توی قبرستان می فهمی که تو فقط می توانی مسیر این رودخانه را عوض کنی . به تو فقط این قدرت را داده اند که خودت تعیین کنی رودخانه ی عمرات به دریا های بی کران بریز یا به گنداب ها و مرداب های متعفن . به تو فقط این قدرت را داده اند که اجازه بدهی رودخانه ات از سر چشمه های پاک و زلال و جوشان بیاید یا پر بشود از فاضلاب ها و لجن ها . به تو این قدرت را داده اند که موّاج اما آرام حرکت کنی یا طغیان کنی و سیل شوی و دیگران را خانه خراب کنی .

قبرستان جایی ست برای امتداد دوستی ها ، امتداد انسانیت ، امتداد عاشقی ، قبرستان جایی ست که می شود حتی به سینه ی مرگ دست رد زد ، اگر که بخواهد دوستی را نیمه تمام بگذارد ، اگر که بخواهد رشته ی یک رابطه ی پر از مهربانی را پاره کند ، اگر که بخواهد آشانایی ها را به دست فراموشی و خاموشی بسپارد . رفتن به قبرستان اثبات عملی آن حرفی ست که روزی روزگاری  به دوستمان که حالا مرده و زیر تلنباری از خاک خوابیده می گفتیم دوستت دارم تا آخر دنیا ، مرگ که آخر دنیا نیست ، نه آخر دنیای من و تو نه آخر دنیای رفیقمان  زیر خاک خوابیده . رفتن به قبرستان  اثبات عملی همان حرفی ست که آن روزهای خوب دور هم بودن به مادرمان ، مادر بزرگمان ، پدرمان ، پدر بزرگمان که حالا رفته اند می گفتیم : غلامتم همه ی عمر ، نوکرتم تا نفس می کشم ، ارادت مندیم تا هستیم . آن ها مرده اند ، ما که هنوز عمر می کنیم ، ما که هنوز نفس می کشیم ، ما که هنوز هستیم . رفتن به قبرستان امتداد این دوست داشتن ها ، این عاشقی ها ، این آشنایی هاست .

هنگامی که می رویم سر قبر مرده ها آن ها خوشحال می شوند ، شاد شاد ،  این را امیرالمؤمنین می گوید ، دعا هایی که برایشان می کنیم مثل کوه هایی از نور داخل قبرهای تاریکشان می شود . این را پیامبر می گوید . مرده ها رفتن ما به قبرستات را می فهمند ، با حضور ما مسرور می شوند ، با ما انس می گیرند و بهره مند می شوند . این را امام صادق می گوید  . مرده ها که نمرده اند ! سلام های ما را می شنوند . آنوقتی که به آن ها سلام می دهیم :  السلام علی اهل لا اله الّا اللّه . سلام بر شما اهالی قبیله ی توحید و یکتا پرستی . پیامبر توی قبرستان به مرده ها اینگونه سلام می داد . مرده ها سلام های ما را می شنوند وقتی که سلام می دهیم : السلام علی اهل الجنه . سلام بر اهالی شهر بهشت . امام صادق در قبرستان ها این گونه به مرده ها سلام می داد . جواب سلاممان را می دهند ، هدیه هایی که برایشان آورده ایم را می بینند ، می گیرند ، برق شادی توی چشم هایشان می نشیند ، خیراتی که برایشان کرده ایم ، یازده تا قل هواللهی که برایشان خوانده ایم ، سوره ی یاسینی که تلاوت کرده ایم ، آیت الکرسی که زمزمه کرده ایم ، دعاهایی که برایشان دست به آسمان بلند کرده ایم و گفته ایم : خداوندا ! زمین را در اطراف پهلوهای آنان بسگتران ، روح آن ها به سوی خودت بالا ببر ، آن ها را به مقام رضوان خودت ، مقام خشنودی خودت برسان ، از باران رحمت خود آنقدر بر آن ها ببار تا تنهاییشان به حضور و وحشتشان به انس بدل گردد . ای خدایی که بر هر کاری توانایی ، امام صادق اینگونه دعا می کرد .

از قبرستان چندشمان نشود ، بدمان نیاید ، قبرستان ها را تیره و تار نبینیم ، زشت نبینیم ، از مرده ها فرار نکنیم ، همسایه های بی درد سری هستند مرده ها ، همسایه های راستگو و خوب ، آن که ترس دارد ، آن که وحشت دارد ، آن که بوی تعفن می دهد ، آن که خطرناک است آدم زنده ای ست که دلش مرده ، آدم زنده ای که دستش از آسمان کوتاه است ، آدم زنده ای که مرگ را فراموش کرده است . آدم زنده ای که مرگ را باور ندارد ، مرده ها دوست داشتنی اند . همسایه های بی دردسری هستند مرده ها ، این را از امیرالمؤمنین پرسیدند ، پرسیدند چرا همسایگی با قبرها را برگزیده اید ؟ پاسخ داد (آن ها را همسایگانی راستگو و خیرخواه یافتم . از گناه باز می دارند و آخرت را به یاد می آورند ).

بیایید قدر همدیگر را بدانیم . مرده باشیم یا زنده . همدیگر را تنها نگذاریم ، مرده ها به زنده ها سر می زنند ، از احوال آن ها خبر دارند ، نیازها و حاجت هایشان را می دانند . دل مرده ها برای اشنایان و خویشان و دوستانشان می تپد ، نگرانشان هستند ، دعاگویشان هستند ، سراغشان را می گیرند . این مهربانی باید از هر دو سو باشد . زنده ها هم باید از مرده ها سراغ بگیرند ، نگرانشان باشند ، دعا گویشان باشند ، فراموششان نکنند ، قبرستان جایی ست که آدم ها نه مرده ها را فراموش می کنند ، نه زنده ها را ، نه خدا را ،  نه خودشان را . این دو تای آخری البته از همه ی فراموشی ها  بدتر است .

۶ پیغام

از معیشت طلاب که حرف می زنیم …

اردیبهشت ۱۱ ۱۳۹۱

اشاره : این متن را پیش از این ها برای دوستانی نوشتم که قصد داشتند ویژه نامه ای با این موضوع در آستانه ی سالروز سفر رهبری به قم تهیه کنند. از مابقی ماجرا و چند و چونش بی خبرم . همین

از  معیشت طلاب که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم !؟

اول :

از معیشت که حرف می زنیم از یک مشکل همگانی در سطح جامعه مان سخن می گوییم . مشکلی که همه قبول دارند ، گرانی هست ، تورم هست ، سطح پایین در آمد ها هست ، بی کاری هست ، هزینه ی بالای اجاره ی مسکن و خوراک و پوشاک هست . برای بسیاری هزینه ی سرسام آور تحصیل خود یا فرزند هست . این یک معضل همگانی ست . با این حساب مشکل طلاب در امر معیشت آن ها را تافته ای جدا بافته از سایر اقشار جامعه قرار نمی دهد .

دوم :

از مشکل معیشت طلاب که حرف می زنیم از مشکلاتی می گوییم که با زندگی آن ها دست به گریبانند . صحبت از ساده زیستی یا زندگی تجملاتی نیست که با توصیه ی به ساده زیستی و قناعت خیال ها آسوده شود و دل ها فارغ شوند . از مشکلاتی حرف می زنیم که بر تمام شئون زندگی چنبره می زنند و اگر حل نشوند زندگی کردن را محال یا حد اقل در آستانه ی محال قرار می دهند . از مشکل معیشت طلاب که حرف می زنیم نرخ اجاره خانه ها در شهرهای مختلف را می دانیم و می دانیم که بدون سرپناهی حتی در بدترین وضعیت و  زندگی چه رنگ و طعمی خواهد داشت . از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم دستمان با خرج آشناست و می دانیم اقلام اولیه و ساده ی خوراکی در طول این سال ها چگونه از سکوی پرش تورم و گرانی به اوج رسیده اند . از مشکل معیشت طلاب که حرف می زنیم گذرمان در این سال ها – خدا برای هیچ خانواده ای نخواهد – به دکتر و درمانگاه و بیمارستان افتاده است و می دانیم با وجود حمایت های بیمه ای چه هزینه های کمر شکنی را بر گرده ی خانواده ها می نشاند . از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم از پشت ویترین مغازه ها گذشته ایم و می دانیم حتی خرید ساده ترین و ارزان ترین لباس ها برای خود طلبه یا همسرش و بدتر و تلخ تر از همه برای فرزندانش چگونه با دستی لرزان و قلبی نا آرام انجام می شود . از مشکل معیشتی طلاب که حرف می زنیم در خلأ نیستیم . پس خواهش می کنیم دست کم اینجا برای هم منبر نرویم و تصور نکنیم با توصیه های اخلاقی و پندهای زندگی همه ی این تلخی ها و سختی ها و دشواری ها را کنار زده ایم .

سوم :

از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم به تفاوت عمیق میان دانستن و درک کردن آگاهیم . می دانیم که بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران و تأثیر گذران امر همه ی آنچه که ما می خواهیم بگوییم را می دانند . چه بسا بهتر از ما و بیشتر از ما . آن ها با آمارها سر و کار دارند . آن ها ملجأ نامه ها و عریضه های طلاب جوان و میانسال و حتی روحانیان پیری بوده اند که پرده از زخم های استخوان سوز معیشت و زندگی خود برداشته اند و با تکیه بر خالق به خلق خدا به عنوان واسطه روی انداحته اند . با این همه بر این باوریم که میان دانشتن و درک کردن همان قدر فاصله است که میان دیدن درد بیمار و افتادن به بستر بیماری فاصله خواهد بود . آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم را برای این موقعیت ها سروده اند .

چهارم :

از مشکل معیشتی طلاب که حرف می زنیم از مسئله ی فراموشی سخن می گوییم . می دانیم که بسیاری از مسئولان امر که امروز بر محاسنشان برف سپید پیری نشسته است  یا در آستانه ی ورورد به این زمستان  برف گیر قرار دارند خود در روزهای جوانی شان مشکلاتی به مراتب سخت تر  از مشکلات طلاب امروز را پشت سر گذاشته اند . می دانیم آن ها در رژیم طاغوت ، در روزهایی که هیچ امکاناتی در اختیار نبود ، در سال هایی که انتخاب طلبگی دل شیر می خواست و جگری که جراحت عشق خورده باشد عاشقانه و بلاجویانه پا به ورطه ی علوم و معارف دینی گذاشتند و در طی این مسیر همه گونه سختی و مشکلی را به جان خریدند . اما در کنار دانستن گمان هایی هم هست . یکی فراموشی ست . گاهی اوقات گمان می کنیم که السابقون ما روزگار جوانی خود را فراموش کرده اند . گمان می کنیم که امروز به آن روزهای سخت به دید خاطراتی شیرین که ای یادش به خیر و چه روزهایی بود  نگاه می کنند . بر این گمانیم اما که آن ها در همان روزها با خود عهد هایی داشته اند . این که اگر ساز تدبیر و مدیریت به دست آن ها افتاد بهتر از دیگران بنوازندش به گونه ای که از نغمه اش قلبی حزین نشود و زخمی سر باز نکند .  گمان تلخ دیگری هم هست و آن این که بعضی از السابقون ما فراموش کرده اند که به برکت انقلاب امام و امت اسلامی به مواهب و عطایایی رسیده اند که میان آن ها و دیگران فاصله هایی انداخته و دیوارهایی عایق دار کشیده که اجازه نمی دهد صدای دل آن سوی دیواری ها شنیده شود .

پنجم :

از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم بر این گمانیم که صحیح نیست از ساده زیستی بزرگانی سخن بگوییم که هر چند می دانیم و باور داریم و دیده ایم که نانشان کم با خورشت آشنا می شود و سادگی از سرتا سر زندگی شان آشکار است اما بیت دارند ، دفتر دارند ، راننده دارند ، محافظ دارند ، شان اجتماعی دارند ، موقعیت دارند ، فکر نمی کنیم کسانی که این دارایی ها را دارند شب در حالی سر به بالین بگذراند که از ترس ریخته شدن اسباب و اثاثیه هایشان به خیابان به خاطر عقب افتادن مکرر اجاره ها اگر خوابی هم داشته باشند خوابشان پر باشد از کابوس و آشفتگی . فکر نمی کنیم عزیزانی از این دست مثل انسان مارگزیده پشت دیوار بیمارستان ها و درمان گاه ها و عابر بانک مدام خالی بودن حسابشان را نظاره کنند و در انتظار معجزه ای باشند که هزینه ی درمان خانواده شان را تامین کند . فکر نمی کنیم آن ها در دهان خود و خانواده شان دندان های پوسیده و شکسته و عفونت کرده داشته باشند و به خاطر ناتوانی در پرداخت هزینه های سرسام آور دندان پزشکی با درد و عفونت بسازند و شکوه نکنند و دم نزنند . گمان نمی کنیم که پشت دیوار بیت و خانه ی عزیزان میهامانی دور یا نزدیک مانده باشد و آن ها در پستوی حجره هایشان نگران آبرویی باشند که به خاطر ناتوانی در ساده ترین پذیرایی ها در آستانه ی ریخته شدن باشد . از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم از دل های لرزان ، از چشم های مضطرب و بارانی ، از سردرد های شبانه می گوییم .

ششم :

از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم از ” حقایق زشت ” می گوییم و می دانیم که در همه جای دنیا مسئولان و مدیران و دست اندرکاران از شنیدن این واقعیت تیره و حقایق زشت گریزانند . حقایق زشت و واقعیات تلخ و تیره و تار اما وجود دراند . نباید آن ها را انکار کرد یا در پی آن بر آمد که دهان کسانی که از سر خیر خواهی آن ها را فریاد بر می دارند گل گرفت . باید حقایق رشت و تلخ را دید و باور کرد . سهم قصور و تقصیر خود را پذیرفت و در پی اصلاح بر آمد . حیف است قوت و توانی که می تواند بسیاری از این مشکلات را با اشاره ی چشم و ابرویی حل کند صرف پاسخ گفتن به منتقدان خیرخواه شود هرچند جدا باور داریم که باید کارهای خوبی که در این مسیر انجام شده بر جسته شوند و مورد تقدیر قرار گیرند . ما همانقدر با سیاه نمایی و قدر ناشناسی مخالفیم که با گل و بلبل نشان دادن وضعیت و انکار مشکلات مخالفیم .

هفتم :

از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم از باورهای غلط و نگاه های اشتباه اما متأسفانه رایج سخن می گوییم . باورها و نگاه هایی نظیر این که علم و معرفت در بستر سختی و مشقت و رنج بدست می آید تنها به این دلیل و قرینه که السابقون ما که به قله های رفیع علم و معرفت دست یازیدند در سختی هایی از این دست به سر می بردند . از نگاه هایی سخن می گوییم که میان فقر و ساده زیستی ، میان بدبختی و سخت کوشی ، میان همت و نکبت مرزی نمی بینند و نتایج یکی را بر دیگری بار می کنند .

هشتم :

از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم در سوی دیگر به باورهای غلط دیگران هم نظر داریم . دیگرانی که نگاهشان به نظام تأمین معیشت طلاب نگاه خیریه ای و در اصطلاح زمانه ی ما ” کمیته ی امدادی ” ست . نگاهی که سهم و نقش خود طلبه را در تلاش برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی نادیده می گیرد . نگاهی که کار کردن برای طلبه را عار می پندراد . نگاهی که خود را با این جمله ی کلیشه ای که طلبه فقط و فقط باید درس بخواند و نظام حوزه عهده دار پاسخگویی به تمام زندگی اوست توجیه می کند.  نگاهی که که در آن عدالت رنگ می بازد و فرقی میان طلبه ی سخت کوش و طلبه ی عافیت طلب قائل نمی شود . نگاهی که به طلاب روحیه ی طلب کارانه می دهد . تابوی ممنوعیت اشتغال در حین تحصیل در حوزه چنین نتایجی به دنبال خواهد داشت . اگر ملاک و معیار علما و مفاخر گذشته ی ما هستند بسیاری از آنان تن به سختی کار داده اند و با شب بیداری های مداوم فرصت از دست رفته برای کار را جبران کرده اند . عدالت مقتضی آنست که میان طلبه های نخبه و مستعد و طلبه های متوسطی که احیانا افق های بلند را برای خود انتخاب نکرده اند تفاوت باشد . آنچه که امروزه در مجامع علمی سرتاسر جهان ” بورس تحصیلی ” نامیده می شود و تجربه ای عقلانی را پشت سر دارد از افتخارات قدیم حوزه های شیعی محسوب می شود اما شاید نیاز باشد با توجه به گستردگی پذیرش حوزه ها در سال های اخیر ضابطه مند تر شود و میزان حمایت در سطوح مختلف تفاوت داشته باشد .

نهم :

مسأله ی شغل و کار تا حل نشود بعید است که مشکلات معیشتی طلاب به صورت ریشه ای حل گردد . از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم به این نکته توجه داریم که نه میزان شهریه ی حمایتی مراجع عظام کفاف دخل و خرج های ضروری زندگی امروزه را می دهد نه حجم گسترده ی طلاب به آن ها اجازه می دهد که بر شهریه ی خود بیفزایند . مشکل اما این جاست که مهارت های کار – حتی کارهای مرتبط با فضای طلبگی – در بسیاری از روحانیون و طلاب پایین و گاه در حد صفر است . بسیاری از روحانیون بر طبق سنت معهود در ایام تبلیغ هم به رسالت تبلیغی خود عمل می کنند و هم از این راه گوشه ای از مشکلات معیشتی خود را حل می نمایند ، گروهی دیگر دست به قلم می برند ، گروهی دیگر بر کرسی استادی می نشینند ، پس از انقلاب  و به برکت نظام اسلامی گروهی بر مسند قضا و مدیریت و پست های حکومتی تکیه می زنند . تلخی ماجرا اما آن جاست که بسیاری از طلاب پس از سال ها درس خواندن در حوزه مهارت و توانایی انجام چنین کارهایی را حتی در سطوح پایین تر ندارند . نظام حوزه باید به گونه ای عمل کند که طلاب دست کم پس از ده سال درس خواندن مداوم و فارغ دلانه از مشکلات معیشتی بتوانند روی پای خود بایستند . از سوی دیگر نظام حاکمیت همانقدر که دغدغه ی اشتغال زایی برای سایر اقشار و اصناف جامعه را دارد باید دغدغه ی اشتغال زایی برای صنف طلاب و روحانوین را نیز داشته باشد . شغل هایی در خور شأن و البته مهارت ها و آموخته های آنان . در این میان اموری مانند قرار دادن مقررات سقف در آمد برای دریافت شهریه و یا خارج کردن طلاب شاغل از فهرست طلاب اصیل کار صحیحی به نظر نمی رسد . بهتر آنست که این واقعیت پذیرفته شود و به گونه ای برنامه ریزی شود که اتفاقا همین طلاب که بخشی از مشکلات معیشتی خود را به دست خودشان و با استفاده از مهارت ها و توانایی هایشان رفع می کنند بتوانند در حوزه هم به درس و بحث خود ادامه دهند . چه ایرادی دارد همانگونه که در سایر نظام های آموزشی از دبستان تا سطوح عالی دانشگاهی برای افرادی که مشغولیت هایی نظیر کار و شغل دارند تمهیداتی نظیر دوره های شبانه و غیر متمرکز فراهم می شود تا فرد میان دو راهی زندگی و درس مجبور به انتخاب یکی نباشد در حوزه نیز همین تمهیدات اندیشیده شود ؟

دهم :

از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم از آفت هایی حرف می زنیم که این مشکلات با خود به ارمغان می آورند . از استثماری می گوییم که توسط نهادها و مؤسسات پژوهشی و گاه حتی اشخاص حقیقی نسبت به طلاب روا داشته می شود . از مشکلات فرهنگی و خانوادگی که از پی فقر، همسایه ی دیوار به دیوار خانه های حقیر طلاب می شود . از نقض غرضی که ما قصد لم یقع است و ما وقع لم یقصد . از پیامدهای اجتماعی و سیاسی و روانی ، از افراط ها و تفریط ها ، از ریخته شدن حریم ها و فرمایشی شدن فتواها و مقررات . از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم فقط از مشکلات معیشتی طلاب حرف نمی زنیم .

آخر :

از مشکلات معیشتی طلاب که حرف می زنیم توکل یادمان نمی رود ، یادمان نمی رود که در آغاز انتخاب این راه دشواری هایش را رصد کرده بودیم ، دیگران هم مکرر برای بازداشتنمان از این مسیر در گوشمان زمزمه کرده بودند . یادمان نمی رود : سر خم می سلامت شکند اگر سبویی . همین

۵ پیغام

قدیمی تر»